Teamcoaching og gruppecoaching

Teamcoaching og gruppecoaching kan være vejen frem for jer!

- Bringer fornyet energi ind i teamet, fordi vi løser udfordringer i ro og mag.

Teamcoaching og gruppecoaching - 2 timer med intens læring

Hvad betyder teamcoaching og gruppecoaching?

Hvis teamet eller gruppen kun omfatter op til seks personer, så vil jeg anbefale jer at overveje at investere i en teamcoaching eller gruppecoaching til virkelig at skabe samhørighed og en autentisk fællesskabsfølelse.


Hos Ambitious Teams varer en teamcoaching eller gruppecoaching 2 timer, og coachingerne kan med ekstra gavnlig effekt fordeles ud over flere måneder. Således at I eksempelvis investerer i 3 x 2 timers teamcoaching.


Dette bevirker, at vi kan følge op for de forpligtelser deltagerne vælger ved slutningen af hver teamcoaching.

Hvornår er teamcoaching og gruppecoaching det rigtige valg?

Der kan være mange gode grunde til at vælge teamcoaching eller gruppecoaching til:


  1. Hvis I ønsker en positiv teamoplevelse, hvis I kommer hinanden ved og opdager nye sider af teamets potentiale.
  2. Hvis I har nogle udfordringer, som kan være svære at håndtere i dagligdagen.
  3. Hvis I ønsker at højne jeres trivsel og effektivitet ved egen hjælp, samt ved brug af specifikke psykologiske værktøjer.
  4. Hvis I allerede har deltaget på en workshop hos Ambitious Teams, og nu ønsker at fortsætte jeres rejse mod virkelig at være gode sammen.

"Spændende session med masser af delt selvindsigt"

"Super lærerige teamcoachinger, hvor jeg virkelig har lært meget om mig selv"

Hvad får teamet helt konkret på en teamcoaching hos Ambitious Teams?

Teamcoachingerne og gruppecoachingerne foregår uden brug af powerpoints eller computer.

I stedet nyder vi hinandens nærvær ud fra hjertelige snakke om det, der ligger os hver især på sinde.

Teamcoachingen hviler på solide støttepiller:

1)

I får en teamcoachingbog, designet til jer

Teamcoachingbogen bliver designet til jeres team, jeres udfordringer og jeres visioner. Ambitious Teams lytter til den rejse, som I ønsker at komme på, og dykker derpå ned i den store pose med psykologiske øvelser, nudginger, dilemmaer og teori, som sammenskrives til en coachingbog.


I får således lige præcist, hvad teamet formodes at have brug for.

2)

I får en psykologisk profil: Insights Discovery Personprofilen

For at give teamcoachingen eller gruppecoachingen solid grund under fødderne får samtlige deltagere en Insights Personprofil. Denne profil sikrer, at vi kender hinandens arbejdsstile, gode dage og dårlige dage, samt fortrukken adfærd.


Med denne profil som udgangspunkt er vi alle ligeværdige partnere med krav på hinandens respekt.

3)

I får et coaching-kortspil af Ambitious Teams, så I bliver selvkørende

Som et led i jeres selvstændiggørelse får I tillige et coaching-kortspil af Ambitious Teams. Dette kortspil har som mål, at I selv formår at løse jeres udfordringer, konflikter og opgaver uden behov for Ambitious Teams. Kortspillets magi er, at det bringer den meta-kommunikation vi hver især udviser på teamcoachingerne og gruppcoachingerne ind i hverdagen.


I AMBITIOUS TEAMS TILPASSER VI LÆRINGSPROCESSERNE PRÆCIST TIL JER GENNEM TEAMCOACHINGBØGER

Teamcoachingbogen Ambitious Teams.


Teamcoachingbogen...

Coachingbogen - Teori.
INDEHOLDER ØVELSER, TEORI, SPECIFIKKE SPØRGSMÅL

... og andre udfordringer som teamet med fordel kan forholde sig til på deres fælles læringsvej. Teamcoachingbogen designes til jer ud fra de indledende drøftelser, og den omfatter ca. 20-40 sider.

Selvforståelse og vækst.
HJÆLPER DELTAGERNE TIL AT FORSTÅ SIG SELV

... og hinanden på et dybere plan, så indsigterne kan trænes igen og igen i dagligdagen. Teamcoachingbogen medvirker til at skabe de rigtige vaner for samarbejde i det lille team.

Teamcoachingbogen giver selvindsigt.
RÆKKER UD OVER SELVE TEAMCOACHINGEN

... i og med at den ligeledes giver jer nogle specifikke øvelser, som vil være gode for jer at gennemføre i måneden efter teamcoachingen.

Hvad er forskellen mellem teamcoaching og gruppecoaching?

Er I et team eller en gruppe?

Forskellen mellem teamcoaching og gruppecoaching ligger egentlig blot I deltagernes tilhørsforhold.

Jeg betragter de op til 6 personer som et team, såfremt de er indbyrdes afhængige omkring bestemte opgaver, arbejder for den samme virksomhed, og i det hele taget har fælles mål, formål og chef.

En gruppe derimod er kendetegnet ved et løsere tilknytningsforhold, derved at deltagerne kommer fra forskellige virksomheder med delte projekter.

Eller måske kommer deltagerne fra forskellige afdelinger, og er blevet sammensat til at løse et tidsafgrænset projekt.

Jeres selvforståelse som team eller gruppe har bestemt indflydelse på dynamikken, lysten til at strække sig og gå på kompromis. Derfor har det også indflydelse på, hvordan vi designer bogen til coachingerne.

Både gruppecoaching og teamcoaching rummer disse elementer:

Ambitious Teams sørger for at I alle på den bedst mulige måde bringes til at forholde jer til de tematikker der er på spil i teamet eller i gruppen.

I bliver venligt skubbet i retning af større empati, forståelse for de andre og samhørighed. De virkelig gode teamcoachinger handler om at I respekterer hinanden.

I bliver udfordret på de signaler, I sender ud gennem jeres ytringer og jeres adfærd. Hvordan oplever andre mig, når jeg gør sådan her?

I får alle sammen redskaber til selv at overkomme fremtidige udfordringer og problemer i fremtiden, uden nødvendig facilitering af Ambitious Teams.

Teamcoachingerne får positive ord med på vejen

Evalueringer af samtlige teamcoachinger som Ambitious Teams har leveret frem til august 2022,

og hvor der er blevet udlevet evalueringsskema.

Evalueringerne stammer både fra det private arbejdsmarked og fra teamcoachinger afholdt i regionerne.

220 evalueringer resulterede i en gennemsnitsscore på 9,8 / 10. De høje evalueringer er resultatet af gode og positive processer, hvor deltagerne i samtlige tilfælde selv blev bragt til at finde løsningerne på deres udfordringer.

Udtalelser fra nogle af de teamcoachinger,

der indgår i ovenstående evalueringer

"Føler mig virkelig mødt, hørt og støttet i mit personlige arbejde, samt på teamniveau"

"Tænker at man godt kunne gøre endnu mere brug af kortene, da de bidrager til virkelig dyb viden om én selv og teamet."

"Tom var super til at interagere med teamet, ud fra hvad der var på spil. Perfekt blanding af plan og aktivitet."

"Der har været en virkelig god stemning på samtlige teamcoachinger!"

DELTAGERNE FÅR NOGLE RELEVANTE BOOSTERE MED,

SOM I SELV KAN AFHOLDE PÅ ET VELVALGT TIDSPUNKT

Teambuildingøvelse - Booster 36.

Teambuildingøvelse -

Booster

Giv slip på

gammel bagage

Teambuildingøvelse - Booster 49.

Teambuildingøvelse -

Booster

The bright side

of life

Teambuildingøvelse - Booster 8.

Teambuildingøvelse -

Booster

Vi finder svar gennem

handling

Teambuildingøvelse - Booster 7.

Teambuildingøvelse -

Booster

Hovedet oven

vande

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL ET SAMARBEJDE.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846