Det tilpasningsdygtige team

Det tilpasningsdygtige team.

Det tilpasningsdygtige team fordrer, at hver person byder ind

Det tilpasningsdygtige team tager fat om teamets rødder og identitet, for i sidste ende at opnå maksimal motivation til vækst og flow.

Vi fokuserer på at skabe et overblik over de situationer og hændelser, hvor det er særligt hensigtsmæssigt, at teamet strækker sig og udviser rummelighed. Men lige så vigtigt er det, at teamet formår at træde i karakter, og argumentere sin sag, når det tjener organisationens øvre formål.

Det kan nogle gange være særdeles svært at tilpasse sig andre personer, nye vilkår, modstridende regler, stressede chefer og verdensomspændende epidemier. Netop derfor begynder vi med hver enkelt persons mindset og tolkninger af, hvad der sker, når man tilpasser sig.

Med den individuelle rejse ind i fremtiden, og med overbevisningerne om at vi alle bør tilpasse i visse situationer, opnår teamet både forståelse, samhørighed og en naturlig årvågenhed i udfordrende situationer. Vi gør noget sammen - vi tilpasser os.

På workshoppen tager vi en ressourcestyrkende tilgang til analysen af situationer, der afkræver at vi tilpasser os.

Workshopbogen sikrer jer en god proces

Som deltager på Det tilpasningsdygtige team får deltagerne en designet workshopbog, som fanger, kvalificerer og udfordrer de tanker og følelser, der er forbundet med at acceptere og faktisk vokse af tilpasninger.

1

Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for at forstå bevæggrundene bag egen udvikling hen mod en moden og respektfuld tilpasningskompetence. Post-workshop er der mange øvelser forbundet ved at forstå denne proces.

2

Workshopbogen skal således betragtes som den enkelte deltagers mulighed for at udforske sit eget potentiale og udvikling, hvad angår at blive mere og mere tilpasningsdygtig, uden at miste sin kerneidentitet, og uden at blive usynlig for andre.

3

Workshopbogen udgør ligeledes en gave for den HR-manager og teamleder, som har til opgave at gennemføre forandringerne med succes. De vil på basis af workshopbogens øvelser og refleksioner kunne få righoldige drøftelser med teamets medlemmer.

Workshopbogen er jeres garanti for at workshoppen har reel effekt.

Det tilpasningsdygtige team.

Udbytte og effekt af workshoppen

Det tilpasningsdygtige team

Hvert enkelt teammedlem...

Vil være i stand til at tilpasse sig nye betingelser og ny forudsætninger for at levere et godt stykke arbejde.

Vil være bevidst om de signaler, der udsendes, når man virkelig er tilpasningsdygtig.

Vil være motiveret til at tage vare på de teammedlemmer, som har sværere ved at tilpasse sig.

Vil gå foran som et godt eksempel, og udstråle lethed ved at tilpasse sig.

Teamet vil tilegne stærke kompetencer i at skabe flow i samarbejdet med andre teams og afdelinger.

Teamlederen fremmer tilpasningsdygtigheden i det daglige

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Det tilpasningsdygtige team modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre tilpasningsdygtigheden i teamet. Små sjove events og lette happenings i de følgende uger sikrer, at alle bliver på sporet med hensyn til deres egen læring.


  • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


  • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


  • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


  • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boostere. Det er jeres øjeblik til at shine, og alle remedierne er givet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPEN, SÅ I SELV KAN FORTSÆTTE ARBEJDET MED JERES TILPASNINGSDYGTIGHED

Teambuildingøvelse - Booster 6.

Forslag til booster til det tilpasningsdygtige team

Booster 6

Mestr din

mørke side

Teambuildingøvelse - Booster 9.

Forslag til booster til det tilpasningsdygtige team

Booster 9

Current events

form future trends

Teambuildingøvelse - Booster 12.

Forslag til booster til det tilpasningsdygtige team

Booster 12

Hvad øjet ser...

Teambuildingøvelse - Booster 16.

Forslag til booster til det tilpasningsdygtige team

Booster 16

Personlig læring og vækst

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL AT FÅ ET TILPASNINGSDYGTIGT TEAM

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU SAMMEN MED AMBITIOUS TEAMS...

... kan designe og levere mange forskellige indsatser i målet om at gøre teamet tilpasningsdygtigt. Der er både workshops, teamcoachinger, coachinger og et hav af forskellige teambuildingøvelser. Mange af disse indsatser kan du selv levere, og de vil sikre en vedvarende tilpasningsdygtighed i teamet.

VISER HVORDAN DU PRÆCIST KAN PLANLÆGGE DIN INDSATS...

...med Ambitious Teams i baghånden som trusted advisor. Jeg har designet og leveret HR-programmer for hundredvis af virksomheder, og anvender denne erfaring til at kvalificere vores samarbejde. Det er helt nemt og ligetil - jeg er helt nede på jorden.

ILLUSTRERER HVORDAN AMBITIOUS TEAMS PÅ DEN LANGE BANE...

... kan blive en fremragende medspiller, der sikrer at jeres teams nyder stor succes. Vi finder hurtigt principperne for, hvordan vi spiller hinanden gode allerede i det første samarbejde. Derefter er det nemt, at vælge hinanden til. Jeg garanterer, at jeg altid har de bedste intentioner for dig og din organisation.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk workshop, hvor hver og én lærer at tilpasse sig mennesker og omstændigheder på kompetent vis.


Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846