Individet i teamet

INDIVIDET I TEAMET ER EN TEAMUDVIKLINGSWORKSHOP,

SOM SAGTENS KAN TILPASSES JERES BEHOV OG KRAV.

WORKSHOPPEN...

Teamudvikling en hel eller halv dag.

Består af en workshopdag på 4-8 timer for jeres team, hvor Ambitious Teams faciliterer dagen.

Lokation for teamudvikling.

Foregår på en lokation, der er valgt af jer, og som rummer tilstrækkeligt med plads til 5-500 deltagere, alt afhængig af hvor mange I er.

Højtydende teams - analyse af egen adfærd.

Designes så den bibringer jer vedvarende effekt som følge af højere selvindsigt i teamet.

Udfordrende - Et high performing team.

Giver jer mulighed for selv at fortsætte de positive og righoldige processer, vi har på teamdagen.

Workshop - Individet i teamet af Ambitious Teams.

En lærerig og motiverende workshop

Individet i teamet er typisk den første workshop i et workshopprogram, fordi deltagernes perceptioner, præferencer og intentioner udfoldes med afsæt selvforståelse og med rod i en psykologisk personlig profil.

Gennem seriøs leg, styrkebaseret feedback og righoldige drøftelser bliver dagens læring forankret dybt i individets bevidsthed og teamets selvforståelse.

Workshoppen får alles nuancer frem i lyset, sande relationer bliver skabt, og alle vil opleve et rigt udbytte i det trygge miljø skabt af facilitatoren. Der er noget på spil i workshoppen og alle ved det. Vi går så langt, som teamet er parat til.

Workshoppen udgør det første autentiske skridt for teamet i en workshoprække mod større trivsel og sundere effektivitet. Workshoppen fungerer fremragende om det er en intens proces for 5 personer eller motiverende for 500 deltagere.

Workshoppen er involverende, oplevelsesrig og motiverende for den enkelte.

Workshopbogen skaber maksimal læringseffekt

Hver deltager modtager workshopbogen Individet i teamet i begyndelsen af workshoppen. Workshopbogen giver jer maksimalt udbytte af dagen, idet den tjener nogle helt specifikke formål for det ambitiøse team.

1

Den udgør jeres garanti for, at I løbende får masser ud af investeringen, for workshopbogen understøtter direkte øvelserne og udfordringerne på dagen. Måneder og år efter workshoppen vil folk stadigvæk berette om, hvad de fik ud af dagen, og de vil sige, det var her vi virkelig rykkede et niveau op.

2

Den motiverer den enkelte deltager til et vækstmindset, for hver gang vedkommende viser workshopbogen til andre, er de færdiggjorte opgaver et bevis på, at vedkommende arbejder med selvudvikling til teamets bedste.

3

Den indeholder adskillige lærerige øvelser, psykologiske nudges, motiverende opgaver og plads til individuel refleksion. Men bedst af alt indeholder den også letforståelige øvelser som teamlederen efterfølgende selv kan vælge, at afholde for teamet.

Workshopbogen er HR-afdelingens og teamlederens ven, når indsatsen skal evalueres og den reelle forandring vurderes, for teamudviklingen lever automatisk videre efter workshoppen.

Workshopbogen Individet i teamet - Ambitious Teams.

Garanteret værdi og positiv effekt af workshoppen

Individet i teamet


Deltagerne...

Opnår en højere grad af selvbevidsthed.

Vil få evnen til at anskue sig selv udefra i objektivt lys.

Vil have trænet egen styrker og svagheder.

Vil forstå og respektere kollegerne unikke personligheder.

Vil være motiveret til at opfylde eget vækstpotentiale.

Vil kunne integrere læringerne på jobbet dagen efter.

Jeg anbefaler workshoppen Individet i teamet som det første modul på en ambitiøs rejse mod at blive et virkelig sundt og effektivt team.
Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen, motivationen og meta-drøftelserne fra workshoppen i teamet. Det er vigtigt her, at teamlederen finder nogle ambassadører for den gode stemning, så læringen leges ind.


  • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


  • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


  • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


  • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

Teamlederen får disse teamudviklingsværktøjer, så vedkommende selv bliver i stand til at gå foran med implementeringen af læringen og topmotivationen af teamet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

MED DISSE BOOSTERE SIKRER I JER FORTSAT LÆRING I TEAMET:

Teambuildingøvelse - Booster 7.

Teambuildingøvelse

Booster 7

Hovedet oven

vande

Teambuildingøvelse - Booster 10.

Teambuildingøvelse

Booster 10

Vælg

lyset

Teambuildingøvelse - Booster 12.

Teambuildingøvelse

Booster 12

Hvad øjet

ser

Teambuildingøvelse - Booster 13.

Teambuildingøvelse

Booster 13

Introversion -

Lige tilpas, tak

3 udtalelser fra workshoppen

Individet i teamet

Udtalelserne er anonymiserede grundet GDPR, men referencer kan oplyses på forespørgsel samt ved samtykke.

“Rigtig spændende dag, som giver basis for eftertænksomhed. Det fik vi virkelig meget ud af."

Lederteam - A-kasse

“Excellent workshop! We really enjoyed that a lot. I brought us all together and new motivation. We should have done that a long time ago. We definitely want more workshops. What do you want to give us next?"

Lederteam - Universitet

“Det var meget, meget brugbart! Du skabte den fælles platform, som vi havde brug for for at komme videre. Det var så vigtigt, at vi fik drøftet de ømtålelige elementer på en god og konstruktiv måde. Perfekt! Tusind tak.”

Lederteam - Ingeniørvirksomhed

EVALUERINGER AF WORKSHOPPEN INDIVIDET I TEAMET FREM TIL ULTIMO 2022:

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 6.160 målepunkter.

Samtlige scorer er medregnet, men ikke alle workshops af Individet i teamet er blevet evalueret.

9,6/10

Evaluering_Workshop_Ambititious_9_6

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL WORKSHOPPEN INDIVIDET I TEAMET.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER HVORDAN WORKSHOPPEN INDIVIDET I TEAMET...

... ofte fungerer som den første workshop i et længere kompetenceudviklingsprogram, fordi workshoppen giver et virkelig godt psykologisk fundament at videreudvikle teamet på.

VISER HVORDAN DU SELV KAN BRINGE DIG I SPIL...

...hvis du også går rundt med en konsulent eller facilitator i maven.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE WORKSHOPS SAMMEN.

Hvis du har modet til at fortælle hvordan du gerne vil strukturere en givende og varigt motiverende teamdag, så designer vi workshoppen til dine behov - uden merpris.

Individet i teamet - teamudvikling.

Download workshoppen

Individet i teamet i pdf

for et godt beslutningsgrundlag.

Individet i teamet

Teamudvikling er afgørende for succes i enhver organisation. Et stærkt team kan opnå mere end en gruppe af enkeltpersoner, der arbejder uafhængigt. Derfor tilbyder Ambitious Teams denne workshop af en dags varighed, der fokuserer på teamudvikling, og som vil hjælpe jer med at opnå bedre resultater.

Workshoppen vil tage udgangspunkt i individet, men vil også træning, drøftelser og interaktion berøre følgende vigtige emner:

  1. Kommunikation og samarbejde: At kunne kommunikere effektivt og arbejde sammen som en enhed er afgørende for et velfungerende team. Inden for rammerne af at vores fokus er på individet undersøger vi ligeledes, hvordan teamet kan forbedre sin kommunikation og samarbejde ud fra individuelle tilpasninger.
  2. Tillid og relationer: Tillid er nøglen til enhver succesfuld relation, og det gælder også for teams. Vi vil undersøge, hvordan I ud fra højere selvindsigt kan bygge tillid og styrke jeres relationer, så I kan arbejde mere effektivt sammen.

Workshoppen vil give jer mulighed for at lære mere om teamudvikling og samtidig styrke jeres team. I vil blive udfordret til at tænke på nye måder og arbejde sammen på en mere effektiv måde, fordi vores fundament er valid psykometri og psykologi.

Ambitious Teams' teamudviklingsworkshop vil ikke kun give jer en fantastisk oplevelse, men også værktøjerne til at opnå succes på lang sigt. Tag det første skridt i retning af at skabe et stærkere og mere produktivt team ved at deltage i Individet i teamet.

Sammen skaber vi en virkelig god dag for teamet!

Ring eller skriv til Ambitious Teams hvis du ønsker den bedste og mest positive udvikling for dig selv og dine kolleger.


Læs mere om Ambitious Teams her

Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846