Insights Personprofil

Insights Personprofilen

- et solidt psykologisk fundament i effektfulde workshopprogrammer

Insights Discovery Personprofilen...

Er nem og ligetil at forstå

Insights Personprofilen er en personlig rapport, som på ca. 20 sider beskriver din foretrukne arbejdsstil, altså din adfærd i din professionelle rolle.

Giver samtlige ansatte høj selvforståelse

Enhver organisation har gavn af ansatte, som forstår sig selv, og som ved hvordan de spiller andre gode. Insights Personprofilen lader den enkelte forstå sine egne styrker, men også udviklingspunkter.

Udfolder den enkelte på motiverende vis

Insights Personprofilen anvendes som ankerpunkt i kulturændringer, teamoptimeringer, lederudvikling, implementering af forandringer, styrkelse af tillid etc. fordi den respekterer modtageren som et unikt individ.

Insights Personprofil.

Validitet og reliabilitet i verdensklasse

Insights Discovery Personprofilen er eksternt godkendt og valideret af de fremmeste branchestandarder:


British Psychological Society

American Psychological Association

DNV-GL Occupational Test Tools

Der er påvist god evidens for:

Konstruktvaliditet

Intern reliabilitet

Temporal reliabilitet

Insights Personprofilen oser af kvalitet

Insights profilen hviler på psykologisk forskning.

Helt bestemte læringselementer fra den Schweitziske psykolog Carl Gustav Jung ligger som grundantagelser bag Insights Discovery Personprofilen. Nemlig at vi som mennesker har unikke præferencer, som dog kan kategoriseres og formidles på forståelig vis.

Insights Discovery anvendes på verdensplan.

Ikke blot på dansk, men også på over 30 andre sprog er Insights Profilen valid og reliabel. Gennem mere end 30 år er evaluatoren bag Insights Profilen blevet optimeret af teams bestående af psykologer og psykometrikere, både fra Insights, men også diverse universiteter.

Den høje validitet sikrer effektfulde workshops

Når validiteten er i blandt de absolut højeste i verden, hvad angår præferencemåling, så er bunden lagt for nogle virkeligt motiverende workshops, hvor deltagerne umiddelbart accepterer feedbacken og arbejder konstruktivt med læringen.

Insights Personprofilen udfolder dine potentialer

Alle producerede Insights Profiler i hele verden er unikke. Teksten er rettet mod lige præcis modtageren selv. Effekten af dette er, at modtageren oplever at få et spejlbillede af sig selv i hånden, men vel at mærke et spejlbillede i form af skrift.


Effekten af at anvende Insights Personprofilen i workshops

Insights Discovery Personprofilen...

Lader individet finde løsningen i sig selv

Deltagerne modtager typisk deres egen Insights Discovery Personprofil på den første workshop, så vi gennem hele udviklingsprogrammet kan optimere teamet ved at motivere hinanden til tilpasset adfærd. Det handler om at strække sig hensigtsmæssigt.

Giver selvindsigt og udsyn

Det er netop i det kontinuerte arbejde med sig selv og teamets udvikling, at personprofilen bliver virkelig righoldig, for hvordan opfatter andre dig? Og hvordan respekterer du på autentisk vis dine kolleger? Med sit letforståelige farvesprog får alle et nuanceret blik for hinanden. Alle føler sig set.

Skaber helt naturligt autentisk respekt i teamet

Der skal ikke mange fejlfortolkninger til, førend der er grobund for konflikt. Forestil dig hvis alle i dit team havde kendskab til hinandens fortrukne adfærd. Så kunne man igen og igen få det bedste ud af hinanden. Insights Discovery Personprofilen gør dig synlig.

Insights_Personprofil_Citater

Hvad kan Insights Discovery Personprofilen konkret hjælpe jer med?

Insights Personprofil - Kernen i workshops

Ja, mulighederne er nærmest uendelige...

I kan skabe en motiveret og positiv kultur

Insights Personprofilen bringer modtagerne i et positivt mindset, hvor hele tiden handler om at lære.

I kan skabe større og sundere effektivitet

Med den selvforståelse i opnår med Insights Personprofilen vil jeres ansatte motiveres til at spille hinanden gode.

I kan omsætte jeres strategier til handling

Via Insights Personprofilen fortæller hver enkelt person sig selv, hvad de bør gøre mere og mindre af adfærdsmæssigt.

I kan reducere sygefraværet markant

Med blot 3 fokuserede workshops kan I skabe en positiv sammenhængskraft, der gør at alle finde mening i teamet.

Insights Profilen er et psykologisk værktøj,

der kan anvendes på ny hele tiden

Insights Discovery Personprofilen...

Giver et overblik teamets DNA

Med sine illustrationer i form af farverige grafer og Insights hjulet hjælper Insights Personprofilen alle med at forstå teamets egne potentielle styrker og faldgruber. Alle kan legende let se, hvad teamet bør prioritere og være særligt opmærksom på for at præstere bedre.

Kan integreres i møder, øvelser og events

Fordi Insights Personprofilen er så let at forstå og taler så tydeligt et sprog omkring adfærd, kan I sagtens bringe den i spil, når teamet skal være rystes sammen, motiveres eller lige finde retningen i fælleskab. Kun fantasien sætter grænser.

Kan anvendes til onboarding og MU-samtaler

Forestil dig at teamet skal have nye ansatte integreret uden for meget bøvl. Hvis den nyansatte i løbet af den første måned modtager sin Insights Personprofil, så vil alle i teamet vide, hvad de kan forvente af vedkommende på godt og ondt. Inklusion skabes helt naturligt.

Workshop med Insights Personprofil.

Udvalgte programmer Ambitious Teams har designet og leveret i 2021,

hvor Insights Personprofilen havde afgørende effekt.

Becoming a high performance team

International ledergruppe for en forskningsenhed på 60 personer. Insights Personprofilen blev over 3 tematiske workshops især anvendt til at skabe en markant positiv indvirkning på den måde, hver enkelt udviste tillid og respekt for hinanden på. Som konsekvens heraf blev særligt ømtålelige emner drøftet på respektfuld vis, og med hensigtsmæssige løsninger til følge. Den designede workshopbog bevirkede, at læringen blev vedvarende.

Creating a sense of belonging

Med ledere bosiddende i forskellige dele af Europa er det ofte vanskeligt, at føle sig som et team. Derfor blev der over en periode på 1 år, leveret workshops, men også værktøjer i form af øvelser, udfordringer og småevents pakketeret i en workshopbog. Alt sammen skabte en autentisk samhørighedsfølelse, der var befordrende for den fælles præstation. Insights Personprofilen kvalificerede deres umiddelbare tolkninger af hinanden, hvilket reducerede konfliktniveauet markant, samt skabte det nødvendige samtalerum for fremdrift.

Creating a vision for 2025

Over en periode på 3 måneder blev der afholdt 3 workshops, hver med sit specifikke formål mht. visionsskabelsen.

Ledelsen og organisationen blev inddraget i skabelsen af visionen, og der blev motiveret til hensigtsmæssig adfærd. Insights Personprofilen skabte en fælles bevidsthed om de potentielle faldgruber, der eksisterede mellem ledelsen og de øvrige ansatte, mens workshoppene og de specifikke workshopbøger lagde an på, at hver person blev motiveret til at strække sig for teamets bedste.

Reduktion af sygefravær

Gennem en periode på ca. 4 måneder blev der fokuseret på at reducere sygefravær i en række enheder, der sammenlagt omfattede 150 personer. Med hjælp fra Insights Personprofilen blev deltagerne bragt til højere selvforståelse omkring de signaler, de påvirker hinanden med. Hvert team havde individuelle kilder til det høje fravær. Disse blev adresseret på en motiverende og engagerende måde, som især var lagt an på den enkeltes ressourcer, potentialer og bidrag til teamet. Sygefraværet blev reduceret over hele linien med tochifrede procenter.

Diversity & Inclusion

En gruppe af HR-ansvarlige fra forskellige virksomheder havde et fælles mål om, at sætte diversitet og inklusion på tegnebrættet i deres respektive virksomheder. Jeg skrev derfor en workshopbog på 60 sider med øvelser, udfordringer, dilemmaer og boostere, som de respektivt kunne integrere i deres virksomheder. Via workshopbogen oversatte jeg den nyeste psykologiske forskning inden for diversitet og inklusion til letforståelige øvelser, som samtidig ville give effekt. Insights Personprofilen gjorde dem bevidste om hvordan de hver især sender signaler, som enten er befordrende eller uheldige i forhold til at være rollemodel for diversitet og inklusion.

Ledercoaching

Jeg leverede adskillige ledercoachinger, onboarding-dialoger og konfliktløsende samtaler i 2021 med udgangspunkt i Insights Personprofilen. Flere ledere vælger et coachingforløb bestående af 3 sessioner over 3 måneder. Hver gang anvendes Insights Personprofilen som det samtaleværktøj, der på en ressourcestyrkende måde bevirker, at vi også kan italesætte faldgruber, læringer, blinde pletter og svage sider på en ordentlig og lødig måde. Hver person tilbydes en specifikt designet coachingbog fuld af gode råd og udfordrende spørgsmål til vedkommende. De personer jeg har dybere samtaler med beretter om stor tilfredshed og stor effekt af coachingen.

Talentudvikling

Gennem 8 år har jeg leveret talentudvikling til en særlig gruppe af højtbegavede unge, der hvert år skifter. Hver gang er det med udgangspunkt i Insights Personprofilen, enten online eller i samlet flok på ca. 190 deltagere. Der findes ikke noget bedre end at give et ungt menneske en aha-oplevelse, selvbevidsthed og et skub i den rigtige retning, hvad angår den personlige udvikling. Forskning i talentudvikling er omsat til motiverende øvelser i en workshopbog, de kan anvende i årene fremover.

Det succesfulde samarbejde med efterfølgende gruppecoaching

En afdeling bestående af 5 teams deltog på 2 motivende og samhørighedsskabede workshops inklusiv Insights Personprofiler. Fokus var på fremme det succesfulde samarbejde gennem højnet selvbevidsthed, større opmærksomhed på kollegaens behov, og i det hele taget ved at byde positivt ind. Deltagerne modtog både en worskhopbog samt en gruppecoachingbog, så de bliver selvstyrende i deres fremtidige udvikling. Deltagerne er herudover blevet udfordret med boostere mellem undervisningsgangene. Indsatsen har haft en markant positivt effekt, bl.a. på grund af ledelsens engagement i programmet.

Respektfuld kommunikation

Til et team på 35 personer, som allerede havde modtaget deres Insights Personprofil gennem de seneste år, afholdt jeg en workshop, som bragte alle op på samme vidensniveau vedrørende selvforståelse og indsigten i andre. Rammesætningen omkring respektfuld kommunikation bevirkede, at alle fik en unik oplevelse med Insights Personprofilen, og oplevede at samtlige øvelser var nye og involverende. Alle tog ejerskab for udvikling af deres kommunikative adfærd, og efterspørger næste skridt.

Motiverende feedback

Til et team på 35 personer, som allerede havde modtaget deres Insights Personprofil gennem de seneste år, afholdt jeg en workshop, som bragte alle op på samme vidensniveau vedrørende selvforståelse og indsigten i andre. Rammesætningen omkring respektfuld kommunikation bevirkede, at alle fik en unik oplevelse med Insights Personprofilen, og oplevede at samtlige øvelser var nye og involverende. Alle tog ejerskab for udvikling af deres kommunikative adfærd.

Og meget mere...

Jeg er sikker på, at du og jeg også kan designe et virkelig godt program sammen.
Bare ring eller skriv.


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846