Vi styrker teamets resiliens

Vi styrker teamets resiliens.

Det resiliente team styrkes

rent faktisk af modgang

Resiliens er en kompetence, der kan udvikles, styrkes og anvendes konstruktivt. Men vi har den alle i forskellig grad. Denne modstandsdygtighed svinger da også gennem livet. Men ved at blive bevidst om hvad der udfordrer vores resiliens, hvordan vores resiliens styrkes, og hvornår det er tid til at få et pusterum, kan teamet virkelig forbedre sig.

Når teamet forstår, at vi har forskellige måde at forsvare os på, forskellige reaktioner overfor farer, og forskellige fortolkninger af hvad en fare er, så oplever man også, at man nogle gange selv - uforvarent naturligvis - er en trussel mod andre ve og vel.

Workshoppen repræsenterer effektiv teamudvikling, når det er bedst med sin psykologiske forankring, intensitet, læringsudbytte og fælles teammotivation.

Vi styrker teamets resiliens berører teamets sårbarhed og mod på en respektfuld og positiv måde, så jeres fælles modstandsdygtighed øges markant.

Workshopbogen fra Ambitious Teams sikrer maksimal effekt

Som deltager på Vi styrker teamets resiliens får du en designet workshopbog, som belyser og perspektiverer de øvelser, som teamet involveres i.

  • Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for at analysere sine egne forsvarsmekanismer og deres tilstand. Workshopbogen uddyber nemlig de relevante psykologiske, sociologiske og antropologiske indsigter, som gør sig gældende indenfor resiliensforskningen.

  • Workshopbogen skal således betragtes som den enkelte deltagers mulighed for at udforske sin egen resilienskompetence, men også hvordan den ved egen hånd kan styrkes.

  • Workshopbogen udgør ligeledes en gave for den HR-manager, som er ambitiøs på teamets vegne, da de indeholder 5 specifikke og forankrende øvelser til anvendelse i tiden efter workshoppen.

Workshopbogen er jeres garanti for et vedvarende stort læringsudbytte af workshoppen

Vi styrker teamets resiliens.

Udbytte og effekt af workshoppen

Vi styrker teamets resiliens

Hvert enkelt teammedlem...

Bliver klar over sine egne styrker og svagheder hvad angår resiliens.
Får ytret hvilke handlinger og ytringer, der virkelig rammer hårdt.
Vil være motiveret til at løfte andres resiliens, bevidst og respektfuldt.
Vil formå at bidrage til at teamets resiliens styrkes markant.

Når teamet formår at identificere og forholde sig til sin egen resiliens, så tages syvmile skridt mod fremtidig succes.

Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Teamets resiliens modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra workshoppen i teamet.


  • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


  • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


  • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


  • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boosts. Forlæng den positive effekt af i Vi styrker teamets resiliens med de mange boostere.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL ØGET RESILIENS I TEAMET.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU SKABE RESILIENS PÅ FLERE FORSKELLIGE MÅDER I TEAMET.

Ambitious Teams lytter opmærksomt til lige netop jeres behov for at styrke modstandskraften i teamet. Men udgangspunktet er nok, at vi begynder med at profilere samtlige deltagere, fordi det skaber en solid platform at stå på.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til selv at levere workshops der styrker resiliensen. På denne måde integrerer i kompenter hos jer selv.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk workshop, som markant øger teamets resiliens.


Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846