Højtydende team -

3 dages workshopprogram

ØNSKER I AT BLIVE ET HØJTYDENDE TEAM?

DETTE WORKSHOPROGRAM SIKRER AT I OPNÅR HØJERE TRIVSEL OG HØJERE EFFEKTIVITET.

Det højtydende team - workshop 1.
Vi bliver et højtydende team
1 dags workshop

Gennem en Insights profilen anskueliggøres teamets styrker og svagheder, og en lang række afgørende områder for optimering identificeres.

Hvert enkelt teammedlem bliver bevidst om sig selv, sine kollegaer og ikke mindst om vidende om de muligheder og potentialer, der ligger for fødderne af teamet.


Hvordan påvirker jeg hele teamet med min adfærd?
Vi spiller hinanden gode i det højtydende team.
Vi spiller hinanden
1 dags workshop

Cirka 1-2 måneder senere afholdes workshop 2, hvor vi italesætter de oplevelser vi har haft siden sidst vedrørende højtydende adfærd.

Alle nudges til at spille hinanden gode ved hjælp af psykologiske værktøjer, motiverende øvelser og ved at vise autentisk respekt for hinanden.


Hvad kan jeg gøre endnu mere af for teamets bedste?
Teamcoaching for det højtydende team.
Teamcoaching
2 timer

P¨¨å teamcoachingen for det højtydende team har vi virkelig motiverende og konstruktive snakke om at løfte teamet i fælles flok til de næste niveauer.

Når alle strækker sig og tør åbne munden omkring de tematikker, der er på spil i teamet, så har teamet nået et niveau, hvor succesen er forestående.


Hvordan kommer vi som team et niveau op i trivsel og effektivitet?

TEAMUDVIKLINGSPROGRAMMET UNDERSTØTTES AF 3 WORKSHOPBØGER, SOM DESIGNES DIREKTE IND TIL JERES SPECIFIKKE BEHOV SOM TEAM.

Det højtydende team.

Vi bliver et højtydende team

Cirka 40 - 60 sider

Workshopbogen "Vi bliver et højtydende team" bliver anvendt på selve workshoppen, og sikrer at alle kan huske den relevante viden, men især også de refleksioner man oplever i løbet af dagen.


Det er i denne workshopbog, at alle får noteret den kritiske og afgørende viden som bevirker, at teamet kan gå flere niveauer op i effektivitet og trivsel.

Vi spiller hinanden gode i det højtydende team.

Vi spiller hinanden gode

Cirka 40 - 60 sider

Workshopbogen "Vi spiller hinanden gode i det højtydende team" anvendes på dagen og giver hver deltager teori, nudging og unikke værktøjer til, at bringe sig selv i spil og løfte teamet i fælles flok.

Workshopbogen gør det enkelt og ligetil for den enkelte deltager, at fungere som en værdiskabende part i et højtydende team.

Teamcoaching for det højtydende team.

Teamcoaching

Ca. 30 - 60 sider

Workshopbogen "Teamcoaching for et højtydende team" indeholder øvelser, teori og specifikke spørgsmål som udfordrer jer på motiverende og selvforstærkende vis.

Workshopbogen bringer teamet ind på en løsningsorienteret vej, hvor alle byder ind med deres meninger i et psykologisk sikkert rum.

4 UDTALELSER FRA DELTAGERE PÅ WORKSHOPPROGRAMMET FOR

DET HØJTYDENDE TEAM

"Jeg synes, at workshoppen var rigtig god, meget brugbar og alligevel i trygge rammer. Rigtigt godt kursus."

"Spændende med de forskellige personlige profiler, og hvordan vi bliver bedre til at kommunikere og løfte hinanden."

"Supergod workshop som sagtens kan gentages og suppleres yderligere."

"God stemning og livlig debat!"

WORKSHOPPROGRAMMET EVALUERES HØJT AF TIDLIGERE DELTAGERE

Evaluering_Workshop_Ambititious_9_4

209 evalueringer resulterede i en gennemsnitsscore på 9,4 / 10. De høje evalueringer er resultatet af gode og positive processer, hvor deltagerne i samtlige tilfælde selv blev bragt til at finde løsningerne på deres udfordringer.

ØNSKER DU EN APPETIZER PÅ WORKSHOPPROGRAMMET?

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPENE,

SÅ I SELV KAN BIBEHOLDE MOMENTUM OG SYNERGI I JERES HØJTYDENDE TEAM

Teambuildingøvelse - Booster 27.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 27

Vores vej mod lyset

Teambuildingøvelse - Booster 20.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 20

Speederen i bund

Teambuildingøvelse - Booster 7.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 7

Hovederne oven vande

Teambuildingøvelse - Booster 47.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 47

Jeg holder naturligvis med mine egne

HVILKE TEAMS BØR OVERVEJE AT DELTAGE PÅ UDVIKLINGSPROGRAMMET "DET HØJTYDENDE TEAM"?

Er I ambitiøse og har potentiale?

Workshoprogrammet er i sit fundament skabt til teams, hvor teammedlemmerne rummer et potentiale for at blive endnu bedre sammen.

Således har de teams, jeg har leveret workshopprogrammet for, det til fælles, at der er noget på spil i teamet, de har nogle udfordringer, der skal løses og de nærer et ønske om en sundere kultur.

Samtidig bør teamet også være i stand til at udtrykke sig og forholde sig til ømtålelige tematikker. I bliver ikke et højtydende team ved, at jeg smører et lag fernis på jer.

Nej, på en absolut positiv måde bringes I til at forholde jer til hinandens potentialer og muligheder, og I nudges individuelt til at skabe en kultur og et rum for hinanden, som er motiverende og samhørighedsskabende.

Workshopprogrammet rummer disse elementer:

Ambitious Teams sørger for at I alle på den bedst mulige måde bringes til at forholde jer til de tematikker der er på spil i teamet eller i gruppen.

I bliver venligt skubbet i retning af større empati, forståelse for de andre og samhørighed. Den gensidige respekt opbygges løbende, lige såvel som selvindsigt.

I bliver udfordret på de signaler, I sender ud gennem jeres ytringer og jeres adfærd. Hvordan oplever andre mig, når jeg gør sådan her?

I får alle sammen redskaber til selv at overkomme fremtidige udfordringer og problemer i fremtiden, uden nødvendig facilitering af Ambitious Teams.

RING ELLER SKRIV TIL AMBITIOUS TEAMS NU, HVIS DU VIL HØRE MERE ELLER ØNSKER ET KONKRET TILBUD TIL DIT TEAM.

50699939 - TJORGENSEN@AMBITIOUSTEAMS.COM

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL ET SAMARBEJDE.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

3 KLARE FORDELE VED AT SAMARBEJDE MED AMBITIOUS TEAMS

Højtydende teams skabes på basis af erfaring.
JEG HAR DESIGNET OG LEVERET SÅ MANGE FORSKELLIGE WORKSHOPS I SKABELSEN AF HØJTYDENDE TEAMS, AT JEG ER OVERBEVIST OM, AT VI OGSÅ KAN LØSE JERES UDFORDRINGER.
Højtydende teams - Trusted Advisor.
JEG HAR FÅ, MEN FASTE KUNDER, SOM FORTJENER OG FÅR MIN OPMÆRKSOMHED OG LØSNINGSORIENTEREDE TILGANG, NÅR DER ER BRUG FOR DEN. ER NATURLIGVIS TRUSTED ADVISOR 24/7.
Højtydende teams - Vi er sammen om succesen.
LØSNINGERNE PÅ JERES UDFORDRINGER VIL JEG HELLERE END GERNE SKABE SAMMEN MED JER, OG OVERDRAGE SÅ MEGEN VIDEN SOM MULIGT I PROCESSEN. DET ER SJOVT AT SAMARBEJDE.
Skabelse af højtydende teams med Ambitious Teams.

HØJTYDENDE TEAMS KAN SKABES UD FRA BRUCE TUCKMANN TEORI OM GRUPPEDYNAMIK OG OM FASER I TILBLIVELSEN AF MINDRE TEAMS

Bruce Tuckmanns teori om højtydende teams...

Selvindsigt i et high performance team.
Gør jer bevidste om hvilke faser, som teamet kan forvente at gå igennem...
Højtydende teams - forståelse for præstationen.
Skaber en forståelse for hvorfor teamet muligvis ikke præsterer optimalt i øjeblikket, men også for hvad der bør gøres.
Højtydende teams - analyse af egen adfærd.
Bevirker at det enkelte teammedlem kan analysere sin egen adfærd gennem letforståelig teori.
Udfordrende - Et high performing team.
Er blot én af de mange veldokumenterede teamudviklingsteorier, som vi i fællesskab kan integrere i jeres high performing teamprogram.
Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846