Ansvarlighed i teamet

Ansvarlighed i teamet.

Ansvarlighed i teamet forudsætter at man engagerer sig i teamet

Selv teams der starter med at være superengagerede overmennesker, som virkelig trækker på den fælles hammel kan forfalde til silodyrkelse og fejen for egen dør. Og det er en skam, for teamet fælles læring reduceres kraftigt. Og hvad værre er, synergien og potentialet smuldrer.

På workshoppen Ansvarlighed i teamet fokuserer vi på, at komme denne langsommelige hensygnen til livs førend det er for sent. For det enkelte teammedlem opdager ikke selv, at de fælles byrder stille og roligt bliver overset og nedprioriteret i dagligdagen til fordel for egne projekter.


Naturligvis skal alle ikke lave alle opgaver, men vi tilgår emnet ansvarlighed på en motiverende måde, så nysgerrigheden for andres hverdag, engagementet i alles ve og vel, samt respekten for den fælles identitet igen bliver høj.

Hvad vil dine kolleger sige om den måde, som du tager ansvar for teamet på?

Workshopbogen højner ansvarsfølelsen

Som deltager på Ansvarlighed i teamet får deltagerne en designet workshopbog, som belyser, udfordrer og måske provokerer jeres måde at udvise ansvarlighed på i teamet.

1

Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for at komme til bunds i det billede, som andre har af teamadfærden. Går man på arbejde for lønnens skyld, eller går man på arbejde, fordi man er drevet af et indre lys, altså fordi man ikke kan lade være? For at øge ansvarlighed analyserer og nudger vi den grundlæggende motivation.

2

Workshopbogen skal således betragtes som den enkelte deltagers mulighed for at udforske sit eget potentiale og udvikling i forhold til at tage mere ansvar. Der skabes automatisk en ja-kultur gennem dilemmaer, øvelser, udfordringer og teoretiske input.

3

Workshopbogen udgør ligeledes en gave for den HR-manager og teamleder, som har til opgave, at teamet løfter i flok. De vil på basis af workshopbogens øvelser og refleksioner kunne få righoldige drøftelser med teamets medlemmer omkring hvordan ansvarlighed praktiseres i hverdagen.

Workshopbogen er jeres garanti for at workshoppen har reel effekt.

Ansvarlighed i teamet.

Udbytte og effekt af workshoppen

Ansvarlighed i teamet

Hvert enkelt teammedlem...

Vil være i stand til strække sig for at udvise en højere grad af ansvarlighed.

Vil være bevidst hvornår andre synes, at man løber fra det fælles ansvar.

Vil være motiveret til at involvere og engagere andre i fælles projekter.

Vil gå foran som et godt eksempel, og udstråle ansvarlighed i sin adfærd.

Teamet vil helt naturligt skabe et langt større fælles ansvarsfølelse, og det gør at I også kommer i mål med de oversete projekter.

Teamlederen fremmer tilpasningsdygtigheden i det daglige

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Ansvarlighed i teamet modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre ansvarligheden i teamet. Små sjove events og lette happenings i de følgende uger sikrer, at alle bliver på sporet med hensyn til deres egen læring.


 • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


 • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


 • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


 • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boostere. Det er jeres øjeblik til at shine, og alle remedierne er givet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPENE,

SÅ I SELV KAN BIBEHOLDE MOMENTUM OG SKABE ØGET ANSVARLIGHED I JERES HØJTYDENDE TEAM

Teambuildingøvelse - Booster 7.

Hovedet oven

vande

Booster 7

Vi skaber åndehuller

Teambuildingøvelse - Booster 8.

Vi finder svar gennem

handling

Booster 8

Vi handler i fælles retning

Teambuildingøvelse - Booster 29.

Kom ud af

komfortzonen

Booster 29

Vi spiller hinanden gode

Teambuildingøvelse - Booster 40.

Vi måler vores

ansvarlighed

Booster 40

Vi skaber gensidig tillid

Ansvarlighed i teamet -

10 gode råd til hvordan du skaber øget ansvarlighed i teamet

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Af Tom Fisker Jørgensen

Ansvarlighed i teamet er bundet op på den enkeltes adfærd

Når det drejer sig om at skabe et succesfuldt team, spiller ansvarlighed en vigtig rolle. Lige fra opfyldelse af mål til styring af arbejdsbyrden er det vigtigt at indgyde stærke værdier om ansvarlighed i enhver organisation. Som teammedlem kan det være en udfordring at forstå de bedste måder, at skabe og opretholde en kontorkultur med et højt niveau af ansvarlighed på. Men denne udfordring kan overvindes effektivt, hvis man ved, hvor man skal starte. Nedenfor drøftes de 10 bedste måder, hvorpå du kan fremme dit teams evne til større ansvarlighed for at opnå succes.


1. Overhold tidsfrister og øvrige forpligtelser.

Et ansvarligt teammedlem overholder helt naturligt de aftaler og normer, der gælder i organisationen. I vores nordiske kultur betyder det, at man møder til tiden, og ikke 10 minutter senere. Så rynkes der øjenbryn, og det opfattes som uprofessionelt.


Konsekvensen af at ikke møde til tiden i et team afhænger af den specifikke situation og organisation. Generelt kan det være en verbal advarsel, en formel skriftlig advarsel, eller en suspension eller afskedigelse, afhængigt af alvorligheden og gentagne tilfælde af forsinkelse. Det er vigtigt at have en klart defineret tidsplan og forventning til mødetider i teamet, samt en ordentlig kommunikation mellem medlemmerne for at sikre effektivitet og produktivitet.


2. Tag ejerskab for opgaver

At tage ejerskab for opgaver betyder at tage ansvar for at fuldføre en opgave effektivt og til tiden. Det omfatter at:

 • Forstå kravene til opgaven og formålet med den.
 • Planlægge og organisere opgaven, så den bliver fuldført inden for den angivne tidsramme og budget.
 • Kommunikere med relevante interessenter og sikre, at alle er informeret om fremskridt og eventuelle udfordringer.
 • Træffe beslutninger og løse problemer, når de opstår.
 • Levere en færdig opgave, der lever op til kvalitetskrav og forventninger.


3. Vær ansvarlig for dine handlinger og beslutninger.

At være ansvarlig for ens handlinger og beslutninger, betyder at være bevidst om konsekvenserne af ens handlinger og tage ansvar for dem, både de positive og negative. Det hjælper os til at vokse som individer og styrker vores integritet og tillid til andre.


4. Kommunikér effektivt med teammedlemmer.

Effektiv kommunikation med teammedlemmer betyder at formidle information, ideer og følelser klart, åbent og respektfuldt. Det omfatter:

 • Lytte aktivt: give opmærksomhed og respektere andres synspunkter og holdninger.
 • Være klar og præcis: formidle budskab på en måde, der er forståeligt for alle.
 • Stille åbne spørgsmål: spørg efter mere information og forståelse.
 • Undgå antagelser: sørg for, at alle er på samme side ved at klargøre forventninger og forståelse.
 • Feedback: give og modtage konstruktiv feedback for at forbedre kommunikationen og samarbejdet.


Effektiv kommunikation er en nøglefaktor for succes i et team, da det sikrer, at alle har den nødvendige information og er i stand til at samarbejde og arbejde mod fælles mål.


5. Vær proaktiv i forhold til at identificere og løse problemer.

At være proaktiv i forhold til at identificere og løse problemer betyder at tage initiativ til at finde og løse problemerne, før de bliver større og sværere at løse. Det indebærer at være opmærksom og fremsynet, at være kreativ i forhold til at finde løsninger og effektivt planlægge og gennemføre løsninger. Ved at indtage en proaktiv tilgang viser den enkelte lederskab og problemløsningsevner og kan forhindre at problemerne eskalerer.


6. Vær fleksibel og tilpasse sig til ændringer.

At være fleksibel og tilpasse sig til ændringer betyder at være åben og villig til at ændre sin tilgang og tankegang, når situationen kræver det. Det omfatter:

 • At have en positiv tilgang til forandring: se muligheder i stedet for begrænsninger.
 • Være åben for nye ideer og metoder: være nysgerrig og villig til at prøve nye ting.
 • Være tilpasningsdygtig: hurtigt tilpasse sig nye situationer og omstændigheder.
 • At have en læringsorienteret tankegang: lære af erfaringer og anvende den viden i fremtiden.
 • At være løsningsorienteret: fokusere på løsninger frem for at identificere problemer.


At være fleksibel og tilpasse sig til ændringer er en væsentlig kompetence i dagens hurtigt skiftende arbejdsmiljø, da det gør en person i stand til at håndtere uventede situationer og nye udfordringer på en effektiv måde.


7. Tilbyd hjælp og støtte til dine teammedlemmer

At tilbyde hjælp og støtte til dine teammedlemmer betyder, at du er til rådighed for dem, når der er behov for det. Det kan være at give vejledning, besvare spørgsmål, dele ressourcer eller give en hånd med opgaver. Ved at være støttende kan teammedlemmerne arbejde mere effektivt og opbygge stærkere relationer, hvilket fører til teamets succes. En kultur af støtte og samarbejde i et team kan fremme tilliden, forbedre moralen og øge den samlede produktivitet.


8. Opmuntr og frem en positiv holddynamik.

At opmuntre og fremme en positiv holddynamik betyder at støtte og fremme et godt samarbejde, god kommunikation og en positiv stemning blandt teammedlemmerne. Det omfatter:

 • At fremme respekt og accept: anerkende og værdsætte alle teammedlemmers bidrag.
 • Kommunikation: sørge for åben og respektfuld kommunikation mellem teammedlemmer.
 • Støtte og hjælp: hjælpe og støtte teammedlemmer med at nå deres mål.
 • Fremme samarbejde: fokusere på fælles mål og samarbejde for at nå dem.
 • Være en positiv rollemodel: opføre sig professionelt og fremme en positiv holddynamik ved eksempel.

En positiv holddynamik er vigtig for at skabe et motiverende og produktivt arbejdsmiljø, hvor teammedlemmer føler sig værdsatte og støttede og kan yde deres bedste arbejde.


9. Søg muligheder for forbedring og vækst.

At søge muligheder for forbedring og vækst betyder, at man aktivt søger efter måder at forbedre sig selv og øge sine evner på. Dette kan indebære, at man tager imod nye udfordringer, søger feedback, lærer nye ting eller opsøger muligheder for faglig udvikling. Ved kontinuerligt at søge efter muligheder for udvikling kan man øge sine færdigheder, blive mere værdifuld for organisationen og nå sine personlige og professionelle mål. Det viser også et engagement i selvforbedring og et væksttankegang.


10. Led med et godt eksempel ved at udvise ansvarlig adfærd.

At lede med et godt eksempel ved at udvise ansvarlig adfærd betyder, at en leder fører med autoritet og integritet ved selv at vise og opfordre til ansvarlig adfærd og beslutninger. Det omfatter:

 • Overholdelse af regler og politikker: respektere og overholde virksomhedens regler og politikker.
 • Udvise professionel opførsel: opføre sig på en måde, der er i overensstemmelse med virksomhedens værdier og standarder.
 • Tag ansvar for handlinger og beslutninger: acceptere konsekvenserne af egne handlinger og beslutninger.
 • Være ærlig og transparent: handle ærligt og være åben om sine handlinger og beslutninger.
 • Fokus på teamets fremdrift: sætte teamets mål og fremdrift først.


At lede med et godt eksempel ved at udvise ansvarlig adfærd styrker lederens troværdighed og giver et godt eksempel for teammedlemmerne om, hvordan de også bør opføre sig og træffe beslutninger.

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL HVORDAN I ØGER ANSVARLIGHEDEN I TEAMET.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk workshop, som motiverer alle til at tage et markant højere fælles ansvar for teamets succes.


Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846