Nedbring

sygefraværet

Nedbring sygefraværet markant - dokumenteret effekt fra mange cases.

Ambitious Teams tilbyder at skræddersy et program til jeres organisation, med det tydelige formål at nedbringe fraværet.

Når vi har identificeret kilderne til fraværet leverer Ambitious Teams over 3-6 måneder 3 workshops og 2 gruppecoachinger for den afdeling, hvor sygefraværet ønskes nedbragt.

Vi tilbyder jeres HR-afdeling den afgørende rolle i processen som gruppecoachleder. Det bliver en fælles succes.

Reducer sygefraværet - Det selvbevidste team.
Det selvbevidste team
1 dags workshop

Hvert teammedlem modtager en psykologisk profil, der i dybden beretter om deres individuelle præferencer, samarbejdsstil, betydning for teamet samt styrker og svagheder.


Alle får her øjnene op for hinandens forskelligheder og unikke tilgang til opgaver og kolleger.

Reducér sygefraværet - Det selvbevidste team.
Reducér sygefraværet med gruppecoaching.
Gruppecoaching
2 timer

I mindre teams af gangen modtager de gruppecoaching uden lederens deltagelse.

Der bliver reflekteret over workshoppens indhold, fulgt op på handlingsforpligtelser, men vigtigst af alt bliver der åbnet for de ømme punkter i forhold til trivsel og sygefravær.

Reducér_sygefraværet_Gruppecoaching
Respektfuld kommunikation - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Respektfuld kommunikation
1 dags workshop

På denne workshop lærer deltagerne at kommunikere respektfuldt med hinanden, og der fokuseres på hvilke reelle temaer, der påvirker i teamet.

På en positiv og konstruktiv måde italesættes de svære ting, og vi udarbejder i psykologisk kontrakt.

Respektfuld kommunikation.
Reducér sygefraværet med gruppecoaching.
Gruppecoaching
2 timer

Denne gruppecoaching har fokus på om deltagerne får taget personligt ansvar for at skabe en virkelig god arbejdsplads.

Historier deles om små og store fremskridt, og der skabes en positiv stemning, krydret med troen på, at hver enkelt faktisk kan gøre en forskel for teamet.

Reducér_sygefraværet_Gruppecoaching
Reducér sygefraværet gennem Motiverende feedback.
Motiverende feedback
1 dags workshop

Deltagerne får her værktøjer til at give hinanden motiverende feedback. Der arbejdes således i dybden med en kulturel ændring til det bedre.

Der gives feedback på lige præcis de temaer, som hele tiden har været vigtige for teamet at flytte sig på for at reducere sygefraværet.

Reducer sygefraværet gennem motiverende feedback.

Ambitious Teams' sygefraværsprogrammer designes altid til jeres specifikke ønsker...

Konkret case med nedbringelse af sygefravær og højnelse af trivsel

"Psykiatrien i Region Midtjylland har være utrolig glade for samarbejdet med Ambitious Teams, som  har vist sig at være en samarbejdspartner der er villig til at tænke uden for boksen og hvis omdrejningspunkt er at "spille hinanden gode". Psykiatrien i Region Midtjylland har en ambition om at nedbringe sygefraværet gennem at skabe en kulturel forandringsproces, hvortil Ambitious Teams har været meget imødekommende til at designe og udvikle en proces der kunne imødekomme dette.

Processen indebar således i bund og grund et skift i perception, mindset, vaner og fokus. I fællesskab skabte vi en best practice struktur til sygefraværsreduktionen, anlagt på at skabe velfungerende afdelinger med høj selvbevidsthed. De ansatte skulle med andre ord være klar over hvilke signaler, de sender til hinanden som kolleger. De udvalgte afdelinger deltog på 3 workshops afholdt af Tom Fisker Jørgensen:

1) Det selvbevidste team

2) Respektfuld kommunikation og

3) Motiverende feedback.


Alle workshops blev tilpasset de specifikke tematikker, der var gældende i de respektive afdelinger. Imellem og efter afvikling af disse workshops forestod jeg fra Region Midtjyllands side af med teamcoachinger med henblik på at forankre læringen fra workshopsene. Der er mange årsager til at overordnede succes på indsatsen: afdelingernes samarbejdsvilje, ledernes medspil, de ansattes involvering og fleksibilitet i en tid præget af Covid 19. Men et af de afgørende momenter i succesen var, at vi i fællesskab med Ambitious Teams udarbejdede 3 workshopbøger indeholdende øvelser, letforståelig forskning, dilemmaer og udfordringer. Således fortsatte læringen mellem workshoppene, altså i den daglige praksis. Samtlige workshops blev evalueret til over 9/10 af samtlige deltagere, endda ofte højere endnu. Flere afdelinger kan nu fremvise dramatiske fald i sygefraværet, samt højnet trivsel i det daglige, og processen pågår stadigvæk. Jeg anbefaler på det varmeste Ambitious Teams som en samarbejdspartner, der er åben for inputs, god til at integrere visioner og som bare leverer varen og mere til.”

Projektleder Anita Nørbjerg, Region Midtjylland

9,4/10

Workshopevaluering - Motiverende feedback.

Baseret på 1375 feedbacks fra i alt 19 workshops afholdt for Region Midt i 2021.

Evaluering af workshoppen Det selvbevidste team - Marts 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 90 målepunkter.

Referencer kan gives ved anmodning.

"Det har været en virkelig god dag! Tak."

"Mega fed dag! Spændende dag som gav et godt indblik i forskelligheden i personalegruppen. Mega godt!"

"Spændende dag i teamet. Man kan bruge informationerne i det fremtidige arbejde."

9,6/10

Workshopevaluering - Det selvbevidste team.

Resultater skabt med hensyn til nedbringelse af fravær

Casene er anonymiserede grundet GDPR, men referencer kan oplyses på forespørgsel samt ved samtykke.

Evaluering af workshoppen Respektfuld kommunikation - Maj 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 90 målepunkter.

Referencer kan gives ved anmodning.

9,5/10

Workshopevaluering Respektfuld kommunikation.

"Der var god stemning, god åbenhed og tryghed."

"Super tryghed igennem hele dagen. Glad hjem fra teamdag."

"Man skal være klar for at få meget ud af det. Det tror jeg, at de fleste var i dag."

Nedbring sygefraværet er et workshopprogram,

der igen og igen leverer imponerende resultater.

Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt.

Nedbring sygefraværet:

Er forankret i samtidig psykologisk research omkring fravær, absenteisme og dropout-rates. Al teorien anvendes i foranalysen af organisationen, og er konverteret til leg, øvelser, udfordringer under selve workshoppene.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang, der lader deltagerne gå engagerede og motiverede fra samtlige workshops, men samtidig sikrer at de ved, hvordan de skal omsætte læring til praksis.

Er et inspirerende og interaktivt program, der hviler på en positiv tilgang til jeres organisation. Vi drøfter fremtiden. Vi drøfter det bedst mulige af alle teams. Vi drøfter psykologisk tryghed og personligt ansvar. Vi løfter i fælles flok, velvidende at vi alle påvirker sygefraværet på forskellig vis.

Er understøttet af en række workshopbøger, der alle rummer værktøjer til sygfraværsreduktion. Workshopbøgerne følger læringen progressivt på dagen, og udgør hver deltagers værktøjskasse. Til tider vælger vi dog at følge teamets pace, hvorved øvelserne og udfordringerne i workshopbogen bliver til øvelser, som teamlederen selv kan anvende efterfølgende til at reducere fraværet.

Evaluering af workshoppen Motiverende feedback - Juni 2021

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 66 målepunkter.

Referencer kan gives ved anmodning.

9,7/10

Workshopevaluering - Motiverende feedback.

"Tak for din indlevelse i vores dilemmaer og personligheder."

"Et superkursus. Tak!"

"Igen, øje for den enkelte. Tom giver anerkendelse, som jeg kan bruge."

Nedbring sygefraværet er som program bundet sammen af workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger

Hver workshopbog er 40 sider og er forankret i forskning omkring sygefravær, samt i ny forskning inden for psykologi.

Hver workshopbog fokuserer på at frigøre potentialet hos hver enkelt deltager for at skabe inklusion, psykologisk tryghed, trivsel og en positiv teamånd, både under og efter workshoppen.

Workshopbøgerne gør det muligt for HR-afdelingen, at følge op med udfordringer, der nedbringer sygefraværet og som holder meta-kommunikationen høj omkring skabelse af et rigtig godt sted at være.

Workshopbog - Individet i teamet - Ambitious Teams.
Personlig coaching
Respektfuldt samarbejde - workshopbog fra Ambitious Teams.
Motiverende feedback - workshopbog fra Ambitious Teams.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' Nedbring sygefraværet

Hver enkelt teamdeltager...

Bliver bevidst om teamets individuelle præferencer og kilder til fravær.
Vil kunne tage workshoppens træning og anvende den til at nedbringe fraværet i teamet.
Vil formå at rose styrker og adressere svagheder på en respektfuld måde.
Vil være motiveret til at bringe trivslen op og fraværet ned i teamet.

Teamet vil søge at skabe den bedst mulige organisation,

hvor alle føler sig inkluderede og respekterede.

På Nedbring fraværet bærer teamlederen et stort ansvar for successen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop på Nedbring fraværet modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre skabelsen af et positivt team eller afdeling. Teamlederen eller den HR-ansvarlige er således helten i det daglige, eksperten som med små nudges sørger for at læringen leges ind i processer, kultur og arbejdsmiljø.


 • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


 • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


 • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


 • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

Nedbring fraværet rummer specifikke psykologiske værktøjer til fraværreduktion, som kommer I får efter hver workshop. I Ambitious Teams kalder vi disse redskaber for boostere.

Disse boostere medvirker til den høje positive effekt på fraværsprocenterne.

Nedbring sygefraværet

Af Tom Fisker Jørgensen

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Nedbring sygefraværet på den gode måde

Hvis I døjer med et højt sygefravær i jeres private virksomhed eller offentlige organisation, så er der med høj sandsynlighed noget på spil i jeres underliggende strukturer, som I snarest bør have analyseret.

Fysiske arbejdsskader og begrundede langtidssygemeldinger kan man som arbejdsgiver ikke gøre noget ved, når de først er indtruffet. Men man kan minimere risikoen for at de overhovedet opstår.

At reducere sygefraværet i en organisation tager typisk tid, for ofte skal man ind og have fat i det, der sidder træværket i afdelingen, nemlig de indgroede dårlige vaner. Det kan være svært at sætte en finger herpå, for uvanerne ligger i arbejdsstilen, processerne og strukturerne i teamet, ja de ligger i noget så uhåndgribeligt som kulturen.

Sygdom årsag til sygefravær.

Årsagerne til sygefravær

Sygefravær stiger typisk grundet:

 • Reel sygdom, især infektioner af forskellig karakter.
 • Sygt barn, der har brug for pasning og pleje.

Dette kan vi alle blive ramt af, og ifølge statistikkerne især om mandagen, hvor ca. 34% af alt sygefravær begynder.

Men nogle årsager til et stigende sygefravær skal vi finde et andet sted:

 • Hårdt arbejdspres med for mange opgaver.
 • Høj grad af psykisk belastning i arbejdsmiljøet.
 • Lavt selvværd og lav selvindsigt.
 • Dårlige personlige relationer til kolleger og leder

Hvis den enkelte ansatte lader sig gå på af dette, slår det ud på sygefraværet, og det sætter sig nogle gange i kroppen som stress. Dette kan føre til langtidsfravær.

Forbedring af det psykosociale arbejdsmiljø nedbringer fraværet

Lønmodtagere, som giver til kende, at de befinder sig i et dårligt psykosocialt arbejdsmiljø, tager i gennemsnit flere sygefraværsdage end de personer, som rapporterer om et positivt arbejdsmiljø.

Ligeså har ansatte, der melder om negative hændelser på jobbet, eksempelvis mobning, skænderier, konflikter, trusler endsige vold, også et højere sygefravær end dem, der ikke melder ind om slige problemer.

Det er især rollekonflikter, lav indflydelse på egen arbejdsgang og mobning, der er de store kilder til det korte sygefravær. Kvinder, der bedyrer at de har lav indflydelse på hvordan og hvornår de skal arbejde, har i gennemsnit 48% større risiko for at få sygefravær generelt.

Den gode nyhed er, at ved at forbedre arbejdsmiljøet kan I som organisation både reducere det korte, det mellemlange og det lange sygefravær.

Talenter tænker ud af boksen.

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø nævner også i deres rapporter, at en lav grad af ledelseskvalitet markant forøger risikoen for sygefravær. Det er med andre ord kvaliteten af relationerne, der skal kigges efter i sømmene.

Ind med arbejdsglæden

Ansatte, der oplever en høj grad af arbejdsglæde er både mere kreative, serviceorienterede, i stand til at håndtere problemer konstruktivt og har lavere sygefravær, end personer, der ikke føler arbejdsglæde.

Hvis du gerne vil nedbringe sygefraværet, så anbefaler Ambitious Teams, at du begynder med at styrke arbejdsglæden. Sørg for at alle i første omgang bliver bevidste om, at vi i fællesskab søger at reducere sygefraværet ved at højne arbejdsglæden og skabe det ny team, som vi alle er fælles om.

For nogle gange er det såre simpelt. Pluk de lavest hængende frugter først, og du finder ud af, at træet er blevet rystet nok til, at nogle af de øverste frugter også er faldet i turbanen.

Derfor er workshoppen Det selvbevidste team fra Ambitious Teams også den første workshop, der frembydes for at nedbringe sygefraværet. Alle oplever en involverende workshop, hvor selvbevidstheden og evnen til at italesætte teamets ømme punkter øges.

Herved sker der især tre ting:

 1. Den psykologiske tryghed øges og alles stemme bliver hørt.
 2. Ansvaret for at nedbringe sygefraværet pålægges den enkelte, der ved småjusteringer af adfærd, rent faktisk kan udvirke enorm positiv effekt på teamet.
 3. Nedbringelsen af fravær bliver et fællesanliggende, ikke kun noget der påhviler ledelsen.

Arbejdsglæde er noget, vi giver hinanden, for det er ikke blot noget man kan forvente er til stede på en arbejdsplads. Således forudsætter dette, at den enkelte strækker sig for kollegaen. Det personlige stræk mod teamets bedste er et nøgleelement i Ambitious Teams' program for at reducere fravær.

Arbejdsglæde.
Psykologisk tryghed.

Den psykologiske tryghed

Ingen person ønsker at gå på arbejde, og få dommene:

 • Ikke hurtig nok
 • Ikke dygtig nok
 • Ikke venlig nok

Et sådant arbejdsmiljø er i længden drænende for Egoet, og det skaber typisk mistrivsel.

Psykologisk tryghed derimod skaber et arbejdsklima, hvor folk kan udfolde sig, sige deres mening og fejle uden frygt for, at der falder en hård dom. Dette gør teamet til et åndehul i stedet for en brydearena.

Det var Amy Edmonson der er i 1999 introducerede begrebet psykologisk tryghed, og i hendes værker optræder ligeledes begrebet social sensitivitet, som et kerneelement i psykologisk tryghed.

Når hvert teammedlem er orienteret mod hinanden med oprigtig nysgerrig og gode intentioner i rygsækken, så rykkes teamet positivt. For hver og én oplever, at de andre oprigtigt kerer sig hinandens velbefindende.

Dette er ét c nedbringelsen af sygefraværet, som vi især adresserer på workshoppen Respektfuld kommunikation. At den enkelte føler sig set, hørt og forstået på egne præmisser, som et helt menneske.

Den proaktive kollega der tager fælles ansvar

Et højt sygefravær er alles ansvar i organisationen. Vi er alle forskellige, hvilket blandt andet betyder, at vi bliver ramt i varierende grad af jokes, kvikke bemærkninger, skæld ud og situationel feedback etc.

Overraskende mange reagerer med en dårlig dags adfærd på mikrosignaler fra andre: hvorfor smilte han ikke, hvorfor stillede han mig det spørgsmål, hvorfor blev jeg ikke spurgt, hvorfor kiggede hun mig ikke i øjnene, og hvorfor undlod hun at svare på mit spørgsmål?

Djævlen gemmer sig i detaljen, og kan forårsage stor skade på længere sigt hos den enkelte. Djævlen er ofte den utilsigtede uvane, som personen selv ikke er bevidst om. Netop derfor er selvbevidsthed omkring egen adfærd essentiel for at reducere sygefraværet.

Og nu provokerer jeg lidt. De fleste mennesker, som er delårsager til andres sygefravær, er lykkeligt uvidende om deres effekt på andre mennesker. Hvis du ønsker at undersøge, om du selv er indirekte årsag til andres sygefravær, så tag en lommelygte med i de situationer hvor du har været intenst dig selv OG hvor du ikke har strukket dig mod andre. Her slår andre sig oftest på dig, men du er typisk uvidende herom.

Workshoppen Motiverende feedback ansporer på psykologisk tryg vis den enkelte til at dyrke de gode kollegiale relationer. Det handler om at bringe hinanden til bevidsthed, og få sagt fra overfor de personer, som volder problemer. Vi kan have disse private drøftelser og personlige samtaler på workshoppen, fordi der hersker tillid, respekt og heling i rummet.

Sygefraværet reduceres således ved, at alle bidrager til at skabe samhørighed, transparens og en tilgivende ånd.

Personligt ansvar for sygefraværet.

Fordelene ved at vælge Ambitious Teams til reduktion af fraværet

I Ambitious Teams skaber vi i fællesskab en løsning, der får jeres sygefravær reduceret. Ingen organisationer er ens. Derfor kan vi sagtens drøfte både struktur og indhold i sygefraværsreduktionen. Hvis I har nogle særlige tilgange, som I sværger til, så vil disse oftest blive inkorporeret i sygefraværsreduktionen, eller gjort til det primære fundament.

De klare fordele ved at vælge Ambitious Teams som samarbejdspartner er:

 1. Ambitious Teams har en track record der viser markante fraværsreduktioner, som følge af vores programmer.
 2. Ambitious Teams har en best practice metode til nedbringelse fravær, men jeres tanker, værdier og strategier kan sagtens indarbejdes i workshopbøger, powerpoints og flow.
 3. Ambitious Teams' redskaber er psykologisk valide og øvelserne er forankret i den nyeste psykologiske forskning.
 4. Ambitious Teams' workshops er helende, nærværende og tryghedsskabende og handler om mere og samhørigheds-, motivations- og trivselsskabelse end om overfladebehandling af fravær. Vi heler de reelle årsager på en positiv måde.

Evaluering af sygefraværsreduktionsprogrammet:

Nedenstående score er baseret på et gennemsnit af 246 målepunkter gennem forløbet.

Referencer kan gives ved anmodning.

9,6/10

Samlet programevaluering.
Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846