Teamudviklings-

programmer

HVIS DU ØNSKER AT DIT TEAM SAMARBEJDER MERE POSITIVT OG EFFEKTIVT...

Teamudviklingsprogrammet motiverer folk til at klinke eventuelle skår, bygge bro og tilgå samarbejdet med et helt nyt engageret mindset. Teamudviklingsprogrammet består af 3 workshopmoduler, der hver repræsenterer effektiv teamudvikling indenfor emnet.

Individet i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Individet i teamet
1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer modtager en psykologisk profil som gør alle bevidste om foretrukken samarbejdsstil. Individuelle styrker bliver anerkendt, men potentielle svagheder bliver også synlige. Den enkelte får kastet lys over sine styrker og svagheder på en reflekteret, engageret og inddragende måde.


Hvad kan jeg blive bedre til for teamets bedste?

Personal coaching
Personlig Coaching
1½ time individuelt

Hvert teammedlem modtager personlig coaching og får i denne ombæring forskellige værktøjer og personlige opgaver, der passer til deres situation. Dette bevirker, at den efterfølgende workshop bliver særdeles righoldig og præcist fokuserer på optimering af samarbejdet i teamet.


Hvad bør jeg være opmærksom på?

Succesfuldt samarbejde - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Succesfuldt samarbejde
1 dags workshop

Styrk teamånden og jeres fælles motivation med denne workshop, der fokuserer på at bringe alles kræfter bag teamets sande formål.

Alle vil sande, at de skal give for at få, og alle vil ligeledes bide mærke i, at samarbejdet i teamet er bedst, når alle strækker sig.


Hvordan kommer vi som team et niveau op i trivsel og effektivitet?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker...

HVIS DU ØNSKER EN MERE ÆRLIG, VENLIG OG RESPEKTFULD KOMMUNIKATION I TEAMET...

Teamudviklingsprogrammet højner arbejdsmiljøet, gør hverdagen nemmere og får alle til at føle sig hørt og forstået.

I får 3 workshopmoduler på teamudviklingsprogrammet der skaber effektivitet og trivsel hvad angår teamets kommunikation.

Individet i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Individet i teamet
1 dags workshop

Hvert teammedlem modtager en psykologisk profil, der i dybden beretter om deres individuelle kommunikationsstil. Den enkelte deltager bliver bevidst om hvordan kollegerne opfatter dem på baggrund af kommunikationsstilen.


Hvad er bare så typisk mig, på godt og ondt, når jeg kommunikerer med andre?

Respektfuld kommunikation - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Respektfuld kommunikation
1 dags workshop

Hvis teamets egentlige potentiale skal frisættes, så kan det ikke gøres uden at udforske og forbedre jeres interne kommunikationsform - skriftligt, mundligt og adfærdsmæssigt. Teamets faldgruber indadtil og udadtil bliver analyseret og løst.


Hvordan udviser jeg sand respekt for mine kolleger?

Motiverende feedback - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Motiverende feedback
1 dags workshop

Vejen til højere teameffektivitet går gennem ligeværdig sårbarhed og mod. Dette skaber dybe bånd og stor forståelse deltagerne imellem. Dagen er følelsesmæssig intens og givende i takt med at deltagerne får anvendt de psykologiske værktøjer i et trygt rum.


Hvad bør mine og teamets nye vaner være?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker...

HVIS DU ØNSKER AT TEAMET BLIVER VIRKELIG GOD TIL AT HÅNDTERE FORANDRINGER...

Teamudviklingsprogrammet lader teamet destillere læringen og motivationen fra Covid-19, og får dem styrket igennem på den anden side. Selve teamudviklingsprogrammet består af 3 workshopmoduler, der hver repræsenterer effektiv teamudvikling indenfor positiv håndtering af forandringer.

Individet i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Individet i teamet
1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer får på denne motiverende workshop en psykologisk profil, der er ankerpunktet i deres fælles selvopdagelse. Temaet for workshopprogrammet adresseres, så hver person har en god selvforståelse for hvordan de personligt håndterer forandringer.


Hvordan opfører jeg mig egentlig under forandringer?

Det tilpasningsdygtige team - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Det tilpasningsdygtige team
1 dags workshop

Covid-19 pandemien har rystet posen for mange teams. Alle har individuelle reaktioner herpå , og det ambitiøse team kommer styrket ud af sådanne forandringer.

På denne workshop ser vi på de blinde pletter mht. forandringer, og sætter løsningsfokus på noget af det, der kan være svært at tale om.

Hvordan har jeg det i virkeligheden i teamet?

Teamets resiliens.
Resiliens og fleksibilitet i teamet
1 dags workshop

Psykologisk fleksibilitet og et stærkt vækstmindset, er størrelser der kan mestres på teamniveau. Men det kræver individuel selvbevidsthed, samt at alle i teamet har et fælles mål at aspirere mod. Vi tager fortidige og fremtidige situationer op, og indstiller os på at blive bedre skridt for skridt.

Hvornår kræves det at teamet er særligt resilient?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker...

RING ELLER SKRIV TIL AMBITIOUS TEAMS NU, HVIS DU VIL HØRE MERE ELLER ØNSKER ET KONKRET TILBUD TIL DIT TEAM.

50699939 - TJORGENSEN@AMBITIOUSTEAMS.COM

HVIS DU ØNSKER AT STYRKE TEAMETS TILLID OG ANSVARLIGHED...

Teamudviklingsprogrammet vækker virkelig den enkelte deltagers selvbevidsthed og motivation for at bidrage til teamet.

I løbet af 3 forrygende teamudviklingsdage bygger vi teamet op indefra, alt imens vi leger, reflekterer, spiller, præsenterer, drøfter og udvikler hinanden.

Individet i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Individet i teamet
1 dags workshop

Samtlige teammedlemmer bidrager fra først færd med at skabe en tillidspræget stemning. Med udgangspunkt i en psykologisk profil og processuelle øvelser opdager den enkelte nye sider af sig selv. Tillid og ansvarlighed tematiseres på motiverende vis og sammenholdes med den enkeltes personlige præferencer.


Hvornår har andre typisk svært på at have tillid til mig?

Tillid i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.Ambitious Teams.
Tillid i teamet
1 dags workshop

Hvis du ønsker at dit team opnår bedre trivsel og højere effektivitet, så er denne workshop den helt rette. På en legende og seriøs måde træner vi lige netop den adfærd, som vil skabe højere tillid i teamet fremover. Ikke på overfladen, men i dybden. Ikke på kort sigt, men på den lange bane.

Hvad kan vi gøre for at andre får endnu større tillid til os?

Ansvarlighed i teamet - Teamudvikling med Ambitious Teams.
Ansvarlighed i teamet
1 dags workshop

Efter at have skabt overblik over hvem der er ansvarlig for hvilke opgaver, adresserer vi de dybere psykologiske perspektiver i sand ansvarlighed. At teamet får afstemt sine prioriteter og får tydelighed omkring rollerne er positivt, men den ægte motivation for nye opgaver er workshoppen egentlig mål.

Hvordan vil du strække dig for dit team?

Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer kan designes til jeres specifikke ønsker...

Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt

Workshopprogrammer med garanteret positiv effekt.

Alle workshops i Ambitious Teams:

Er forankret i samtidig psykologisk research. Men de øvelser vi laver er umiddelbare, sjove og fokuserer på at give deltagerne plug and play-værktøjer til eget brug. Teorierne er således blevet konverteret til leg, øvelser udfordringer, boostere og processer for maksimum effekt.

Er bygget efter Kirk Patricks læringstilgang. I Ambitious Teams går deltagerne smilende og engagerede fra samtlige workshops. De er kommet hinanden ved, har grint af sig selv, men også trænet hvordan de kan implementere læringen i det daglige, så hele organisationen får maksimal værdi for pengene.

Er inspirerende, sjove, interaktive og udgør et frirum for nyopdagelse i teamet. Hver workshop tilpasses deltagernes selvforståelse, høj som lav. Vi skaber i fællesskab et behageligt og trygt miljø, så alle kan udfolde sig i eget tempo.

Er understøttet af en workshopbog, der er helt unik for temaet. Workshopbogen følger læringen progressivt på dagen. Til tider vælger vi dog at følge teamets pace, hvorved øvelserne og udfordringerne i workshopbogen bliver til øvelser, som teamlederen selv kan anvende efterfølgende.

Alle teamudviklingsprogrammer er hver bundet sammen af workshopbøger

Ambitious Teams' workshopbøger

Hver workshopbog følger best practice for det pågældende workshoptema, hvilket sikrer progressiv læring.

Hver workshopbog fokuserer på at frigøre potentialet hos hver enkelt deltager inden for temaet, både under og efter workshoppen.

Workshopbøgerne gør det muligt for teamlederen at adressere og indramme de indsatser og arbejdsgange, der vil forbedre teamets præstationsevne.

Workshopbog - Individet i teamet - Ambitious Teams.
Succesfuldt samarbejde - workshopbog fra Ambitious Teams.
Respektfuldt samarbejde - workshopbog fra Ambitious Teams.
Motiverende feedback - workshopbog fra Ambitious Teams.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams' teamudviklingsprogrammer:

Hver enkelt teamdeltager...

Bliver bevidst om teamets individuelle præferencer og foretrukne arbejdsstile.
Vil kunne tage workshoppens træning og applicere den direkte i hverdagen - plug og play.
Vil formå at rose styrker og adressere svagheder på en respektfuld måde.
Vil være motiveret til at bringe teamet et niveau op i trivsel og effektivitet.

Teamet vil søge at bibeholde de nye kompetencer til alles bedste.

På alle teamudviklingsprogrammer bærer teamlederen et stort ansvar for successen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshop modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra workshoppen i teamet. Teamlederen er således helten i det daglige, eksperten som med små nudges sørger for at læringen leges ind i processer, kultur og arbejdsmiljø.


  • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


  • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


  • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


  • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

Samtlige teamudviklingsprogrammer rummer specifikke psykologiske værktøjer, som kommer I får efter hver workshop. I Ambitious Teams kalder vi disse redskaber for boostere.

Disse boostere resulterer i teamudviklingsprogrammer med høj effekt.

Styrker gennem pandemien. Dit valg.

3 gode råd til fantastiske teamudviklingsprogrammer

Af Tom Fisker Jørgensen

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Du skal stå tidligt op for høj læringseffekt

Effektive teamudviklingsprogrammer indebærer, at der er sket forandringer, når indsatserne er overstået. Gerne mærkbare, synlige og positive forandringer, som ikke har en døgnflues levetid, men som derimod er dybt forankret i teamets vaner, mindset og perception.

HR-afdelinger har brug for at lave og igangsætte sådanne succesfulde indsatser og teamudviklingsprogrammer for ellers brænder stolen under dem.

Men hvornår begynder effektive teamudviklingsprogrammer egentlig? At tro det begynder kl. 8.30, når alle deltagerne er samlet og sidder med deres rundstykke og får lys i øjnene af dagens første kaffekop, er lidt naivt. Det begynder længe før.

Skab rammerne for succes

Hos Ambitious Teams er workshopdagene blot en del af den fulde proces med at levere et integrerede og læringseffektive teamudviklingsprogrammer.

Et team består af individer, som alle har forskellige præferencer for læring. Nogle er refleksive i deres foretrukne indlæringsform, andre pragmatiske, teoretiske eller aktivistiske.

Hvordan kommer vi disse læringsstile i møde, og sikrer en platform for maksimal læringseffekt? Vi optimerer, hvordan de motiveres i tiden frem til workshoppen.

Hvem tror du vil få mest ud af et teamudviklingsprogram, når du betragter nedenstående tre kursister?

A: Den uforberedte deltager

Allan ankommer til workshoppen, stolt af at han i morges selv fandt ud af, at det var teamudviklingsdag. I håbet om at der serveres morgenmad indfinder han på lokationen, som én af de første.


Det skal nok blive en god dag, for der er vist også noget særligt at spise til middag. De er nu gode nok, sådan nogle teamdage, tænker han, mens han går forbi underviseren med blikket stift rettet mod en stol bagest i lokalet. Den bedste af alle pladser.

Bare vi nu ikke skulle forberede noget, når han lige at tænke. imens strøtanken forsvinder, da han ser jordbærmarmeladen ved siden af rundstykkerne. Det skal jeg nok komme igennem. Maksimal læringseffekt og tanken om at kunne gå derfra med noget rigtigt brugbart ligger ham fjernt.

B: Den læringsforelskede deltager

Birte har en mere konstruktiv tilgang til teamudviklingsprogrammer. For hende gælder det nemlig om at tilegne sig kompetencer og få papir herpå. Og dagens workshop er da også den eneste hun mangler for at kunne få fuld plade i organisationen.

Motiveret af at være den første som gennemfører alle de udbudte teamudviklingsprogrammer, stryger hun ind i lokalet med positiv energi, overbevist om at denne dag bliver god, for hun vinder ligesom konkurrencen.

Mens hun sætter overvejer hun, hvordan hun helt naturligt kan få denne sejr flettet ind i dialogerne med de andre. Det tegner til at blive en god dag. Ingen kan klandre hende for noget, for høj læringseffekt handler vel om fuld spilleplade.

C: Den fokuserede deltager

Christina ankommer lige i sidste øjeblik og virker lidt fortravlet. Men hun lader underviseren forstå, at hun har til opgave at sammensætte et nyt team i forbindelse med et af virksomhedens nye store projekter.

Hun håber på at kunne få informationer fra workshoppen, som hun kan bruge direkte i sit kommende arbejde. Hun har specielt ét spørgsmål, som nager hende: hvordan sammensætter man et virkeligt dynamisk team? Hvis hun kunne blive klogere på dette, så vil hun være meget taknemmelig.

Rundstykkerne ænser hun ikke, men interagerer proaktivt i workshoppen fra første færd. Hun går efter at omsætte viden til handling.

Maksimal læringseffekt = værdi for pengene

Hvilken workshopdeltager tror du har størst sandsynlighed for at omsætte viden til effekt på bundlinien i virksomheden?

Workshopdeltager A skal man nok ikke regne med får omsat så meget i praksis efterfølgende. Hverken tilegnelse af nye viden, nye færdigheder, skabelse af individuelle resultater eller effekt på bundlinien ligger ham på sinde, når ham deltager på teamudviklingsprogrammer.

Workshopdeltager B er motiveret og kan måske få ny viden og nye færdigheder med sig, men ligefrem at håbe på, at det bliver til effekt på bundlinien, synes urealistisk.

Workshopdeltager C har allerede koblet læringsindholdet med en specifik opgave, så her synes sandsynligheden for at teamudviklingsprogrammet bliver til effekt på bundlinien og værdi for organisationen størst.

På trods af den noget selektive tilgang til teamudviklingsprogrammer, som risikerer at vende det blinde øje til bestemte læringspunkter på workshoppen, så er deltager C tættest på, at skabe return on investment for virksomheden.

Fra et økonomisk perspektiv vil enhver virksomhed gerne kunne sige, at deres teamudviklingsprogrammer betalte sig selv tilbage mangefold i form af sparet eller tjent mønt.

3 råd til at skabe teamudviklingsprogrammer med maksimal læringseffekt

De bedste teamudviklingsprogrammer vi har designet, og som efterfølgende ved målinger har vist utrolig læringseffekt, har håndteret deltagernes forventninger til fulde. Sådanne programmer gør altid noget for deltageren.

1) Fantastisk teamudviklingsprogrammer giver løfter

1) Forud for workshoppen har deltagerne brugt tid på at udfylde en personprofil, så de ved at de får noget på workshoppen. Der er skabt en forventning og en spænding. Som HR-ansvarlig og/eller konsulent skal med andre ord love give noget værdifuldt.

2) Fantastiske teamudviklingsprogrammer indfrier løfterne

Under workshoppen er der læring i flere lag, således at der både er noget til professoren og noget til førstegangsdeltageren. Flere lag i workshoppen, og deltagerne tildelt rollen som detektiver. Som HR-ansvarlig og/eller konsulent skal du indfri dit løfte.

3) Fantastiske teamudviklingsprogrammer leverer mere end lovet

Efter workshoppene skal deltagerne holdes til ilden. Gerne med boostere, motiverende øvelser, adgang til fortsat letfordøjelig læring etc. Du skal som HR-ansvarlig og/eller konsulent give mere end dit løfte.

Hvis I gerne vil have eller lave teamudviklingsprogrammer med høj læringseffekt, der ved målinger 1 måned efter sidste workshopdag scorer over 120% i læringseffekt, så ring eller skriv til Ambitious Teams for at få en løsning på lige netop jeres udfordring.

Du er også velkommen til at ringe for at få gode råd til netop din situation. Du må også gerne snakke med vores referencer.

Skabelse af effekt på bundlinien

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Af Tom Fisker Jørgensen

Workshops baseret på Kirkpatricks læringsniveauer

Hvis workshoppen ikke er integreret i organisationens strategier, visioner eller værdier, så er det svært at skabe effekt på bundlinien. Så kort kan det siges. For så snart hverdagen rammer, så kører der konkurrerende agendaer på mange niveauer. Nye bølger, nye muligheder, nye kunder, nye prioriteter skyller hele tiden ind over organisationen, og det er i dette øredøvende virvar, at læringen skal markere sin stemme og få ørenlyd.

Donald Kirkpatrick skrev for første gang i 1959 om The Four Levels, en model han havde opfundet til brug for målingen af såvel læring i al almindelighed, som kurser og workshops. Her er Kirkpatricks 4 niveauer

1 SYNES: Reaktion på undervisningen

2 KAN: Læring fra undervisningen

3 GØR: Overførsel til jobbet

4 OPNÅR: Effekt på bundlinien

Målinger af workshops er sjældne

Størstedelen af workshops bliver målt på niveau 1, hvor man er interesseret i om de ansatte nu har haft en god dag eller ej. Klappede de? Så må det jo være udtryk for stor tilfredshed med workshoppen. Og det er bestemt behageligt som facilitator, at blive applauderet, når man har gjort sig umage med at levere en læringsrig dag.

Men den bedagede facilitator er mere interesseret i de næste niveauer. Gav jeg jer noget, I kan bruge til noget? Ændrer I adfærd? Kan I se forskellen på nedsat sygefravær, højere trivsel, øget motivation, lavere frafald, bedre bundlinie?

Studier viser at ca. 20% af workshops måles på niveau 1. Men procenttallet falder drastisk, når man går videre op i niveau. Ca. 5% af workshops måles på niveau 3, der er næsten ingen, der måler på niveau 4.

I praksis er det faktisk ikke særligt svært. Enhver HR-afdeling kan med lidt hjælp finde de faktiske tal på stressrelateret fravær, antal sygedage, prisen på en sygedag, sidste års opsigelsesantal, omkostningen for nyansættelser, nye ordrer landet, tilfredse kunder opnået osv. Det handler om at skabe nogle baselines og om at opsætte nogle mål.

Hvor nogle er af den overbevisning, at et så målbart program må skræmme de fleste kursusudbydere væk, så er det faktisk er kærkommen gave til at designe nogle helt specifikke workshops, med fokuseret læringsindhold, der passer lige til jeres lærings- og kompetenceudviklingsbehov. Sæt gerne barren højt fra starten af, det kvalificerer selve workshopprogrammet.

3 konkrete råd til at skabe høj læringseffekt

Hvis vi i fællesskab skal sætte barren højt, så er der nogle antagelser og forestillinger, vi skal have gjort op med, fordi de slører synet og skaber falske mål.

1) Tænk i workshopprogrammer i stedet for enkeltworkshops.

En enkelt workshop kan sagtens være underholdende, informativ og livgivende, men det er de efterfølgende vaneændringer, der slår ud på kulturen og til sidst bundlinierne. Og disse vaneændringer indtræder typisk kun, hvis der er et element af forpligtelse og vedvarende inspiration.

Glemselskurven er en slem fætter, der indikerer, at man én dag efter workshoppen har glemt ca. 60% af læringen, en uge 80%, og ca. 90% af læringsindholdet efter en måned. Folk glemmer simpelthen deres forpligtelser på trods af gode intentioner.

Netop derfor arbejder vi i Ambitious Teams med best practice moduler, som har en fast kerne for selve workshopdagens flow, men som også har specifikke workshopbøger og boostere, der levendegør hverdagen med let løselige læringselementer.

De sjove og læringsrige opgaver før og efter en workshop gør udslaget på Kirkpatricks niveau 4 - bundlinien. Hver workshop kan således kombineres med den næste med de forskellige boostere, spil, plakater, udfordringer, dilemmaer, øvelser mv.

Dette bevirker, at hver enkelt deltager tager metaniveauet og selvforholdet med sig ind i hverdagen, hvorved vi får rigtig godt fat om vanerne. En workshop skal således betragtes som et læringsforløb, hvis mål der er, at bringe teamet et eller flere niveauer op på det specifikke læringsmål.

2) Tænk i specifik viden i stedet for et generelt kompetenceløft.

I Danmark sværger vi til grundvigiansk læring for livet, hvor vi hele tid er i udvikling. Den gratis skolegang har endog bidraget til at gøre os til et af verdens lykkeligste folkefærd, fri for bekymringer i den retning.

Men nutidens virksomheder bliver ikke konkurrencedygtige af en medarbejderstab, hvis professionelle nysgerrig og fokus peger i alle mulige retninger. Effekten er størst i de workshopprogrammer som designes ind til modtagergruppens behov. Så opnår man også langt den største velvilje til at modtage viden under workshoppen.

Læringen skal give mening og den skal have et formål, ellers kommer deltagerens smartphone frem. Nuværende generation Z, der er født efter 1995, kan bryste sig af et attention span på 8 sekunder. Hvis workshoppen ikke er relevant hele tiden, og giver dem brugbar viden hele tiden, så er de borte mentalt.

I Ambitious Teams er samtlige workshops bygget varieret op, således at deltagerne aktiveres, udfordres, anerkendes, overraskes, underholdes - alt sammen i læringseffektens tegn. Hver workshop i Ambitious Teams adskiller sig fra hinanden, således at deltagerne hele tiden præsenteres for ny specifik læring.

3) Tænk i en fælles indsats hvor lederen inddrages i stedet for blot facilitatoren.

Som leder er det rart at kunne læne sig tilbage i deltagerstolen på workshopdagen, og observere lidt, samt give plads til de ansatte. Men lederen skal ikke sætte sig for godt til rette, for vedkommende spiller en afgørende rolle på læringseffektive workshops.

Lad gerne facilitatoren udfylde sin funktion på dagen, men vær klar på at gribe bolden ved workshoppens afslutning. Lederens funktion er at sikre, at workshopprogrammet lever, er prioriteret og ikke møder for megen modstand. Der skal med andre ord strategiske beslutninger til for at bane vejen for integrationen af læreprocesserne.

Når lederen forstår sin rolle som spejl for de ansatte, når lederen forstår at sætte standarden for involvering på en workshop, så følger de ansatte ofte velvilligt efter.

Skab effekt på bundlinien

Skabelse af effekt på bundlinien er bestemt muligt, også på baggrund af enkelte workshops. Men det forudsætter, at en lang række indsatser leveres af forskellige stakeholders, chefen, HR-afdelingen, teamlederen, facilitatoren og de ansatte.

I Ambitious Teams foreslår vi som udgangspunk et workshopprogram bestående af 3 workshops. Dette er nok til at teamet når niveau 4 på Kirkpatricks skala: organisationseffekt og bundlinieeffekt. Når det lykkes, og jeg er heldig at have forestået mange succesfulde programmer med målbar effekt, så er det fordi, at alle vedholdende har bidraget til processen.

Referencer kan gives på workshopprogrammer, hvor der virkelig er skabt effekt på bundlinien.

Skab effekt på bundlinien.
Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846