Respektfuld kommunikation

Workshop - Respektfuld kommunikation med Ambitious Teams.

Workshoppen optimerer kommunikationen og styrker teamet

Respektfuld kommunikation vil styrke ethvert team. Workshoppens omdrejningspunkt er således jeres indbyrdes kommunikation i teamet. På hvilke områder kan vi sikre, at den bliver mere respektfuld og motiverende for den enkelte?

I inviteres til at udforske jeres egne kommunikative vaner på godt og ondt. På basis af kommunikationspsykologi og jeres individuelle personprofiler har vi et solidt udgangspunkt, når vi adresserer teamets kommunikative styrker og svagheder.

Dernæst kigger vi på individets kommunikation, verbal og non-verbal. Hvordan vil du gerne kommunikeres til og hvilke uhensigtsmæssige kommunikative vane er du parat til at indrømme og ændre?

Når alle strækker sig for teamets bedste, så går I med sikkerhed et niveau op i trivsel og effektivitet, hvad angår kommunikative kompetencer.

Workshoppen Respektfuld kommunikation er involverende, motiverende, underholdende og læringsrig.

Workshopbogen Respektfuld kommunikation giver maksimal læringseffekt

Workshopbogen Respektfuld kommunikation fylder 40 sider og har nogle ganske specifikke funktioner i forhold til selve workshoppen.

 • Workshopbogen er jeres garanti for, at I får maksimalt udbytte af læringen. Den rummer nemlig øvelser og opgaver, der tjener som forankringer af aftaler, løfter og indsigter fra workshoppen.

 • Workshopbogen fokuserer på at kompetenceudvikle den enkelte deltager i vedkommendes eget tempo, således at der er motivation bag de efterfølgende indsatser for at forbedre teamets indbyrdes kommunikation.

 • Workshopbogen består af psykologiske nudges, motivationelle opgaver, kommunikationsteori, alt sammen skabt med den hensigt at teamet opnår den bedst mulige kommunikation.

Workshopbogen bidrager til skabelse af høj læringseffekt og sundere trivsel, men også til reel positiv effekt på organisationens bundlinie.

Successful collaboration workshop.

Workshopbog - Respektfuld kommunikation med Ambitious Teams.

Udbytte og effekt af workshoppen Respektfuld kommunikation

Hvert enkelt teammedlem...

Bliver bevidst intensiteten af deres
egen kommunikation.
Vil i kraft workhoppens træning kommunikere personbestemt efterfølgende.
Vil lege med kommunikationen i dagligdagen, alt imens de strækker og tilpasser sig.
Vil være i stand til at tage workshoppens metadialoger med i hjertefulde dialoger.

Teamet vil have de psykologiske værktøjer rede og klar til brug i pressede situationer.

Teamudviklingen integreres i jeres dagligdag af teamlederen

Boostere til teamlederen

Efter hver workshoppen Respektfuld kommunikation modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre læringen fra i teamet. Nogle ambassadører bliver valgt og legen med nærværende, motiverende, underholdende og fri kommunikation trænes i det daglige.


 • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


 • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


 • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


 • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

Teamlederen får disse teamudviklingsværktøjer, så vedkommende selv bliver i stand til at gå foran med implementeringen af respektfuld kommunikation i teamet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPEN,

SÅ I SELV KAN FORBEDRE KOMMUNIKATIONEN I JERES TEAM

Teambuildingøvelse - Booster 11.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 11

Gensidig inspiration

Teambuildingøvelse - Booster 17.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 17

Teamets tilstand

- billeligt talt

Teamudvikling - Klippeskær.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 19

De farligste klippeskær på min sejlads

Teambuildingøvelse - Booster 25.

Forslag til booster til det højtydende team

Booster 25

Et solsikkert team

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL JERES WORKSHOP OM KOMMUNIKATION

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU I HØJ GRAD VIL BLIVE LYTTET TIL...

... når workshoppen omkring respektfuld kommunikation designes. Måske har du nogle idéer, som du gerne vil have implementeret, måske er der nogle bestemte normer, hvor I arbejder. Hvorom alting er, så kan jeg godt integrere det i workshoppen, da jeg har afholdt variationer over dette hundredvis af gange.

AFSLØRER AT JEG...

...vil gøre næsten alt for at komme jer i møde på jeres krav og ønsker. Med den erfaring jeg har i bagagen ved jeg, at alle helst vil have det på deres måde. Det gælder både tid, varighed, lokation, dato, stemning på dagen, intensitet, sårbarhed, pace etc. Der er mange knapper vi i fællesskab kan skrue på.

ILLUSTRERER AT WORKSHOPPEN I KOMMUNIKATION...

... måske skal kobles sammen med andre tematiske workshops for virkelig at højne teamets læring. Hvad end I har lyst til, så kan jeg designe og levere med stor tilfredshed til følge.

3 gode råd til respektfuld kommunikation

Af Tom Fisker Jørgensen

Tom Fisker Jørgensen - Ambitious Teams.

"Robert! Nu kommer du her ind til mig, på mit kontor, med det samme. Vi skal have kigget på det her!"

Teamchefens orde gjaldede ud over det åbne kontorlandskab til alles undren og til Roberts skræk og rædsel. Han rejste sig forsigtigt, mens han ud af øjenkrogen kunne skimte de andres undrende blikke og forbløffede ansigtstrækninger. Turen hen mod teamchefens kontordør gik i slowmotion og føltes som en evighed.

Resoektfuld kommunikation

Konsekvenserne af manglende respekt i kommunikationen

Respektfuld kommunikation er et kompetenceområde, som alle skal mestre i et højtydende team. Lad os blot skære ind til benet med det samme. Hvis der blot er én person, som i sin tale konstant træder de andre over tæerne eller på anden vis misser skiven i forhold til respektfuldhed, så bruger du eller Robert energi på at stille dig selv spørgsmål som:

 1. "Jeg synes da ikke, at jeg har gjort dig noget, men hvad kan jeg have gjort forkert?"
 2. "Er der noget galt med mig eller mine præstationer, siden du snakker til mig på den måde?"
 3. "Hvad er dit egentlig budskab, hvad ligger der bag?"
 4. "Hvad fanden foregår der?"

Læg gerne mærke til at alle 4 spørgsmål i første omgang deler nogle særlige træk.

De er alle refleksive omkring selvet. Du tager det altså på dine egne skuldre, når en kollega ikke kommunikerer respektfuldt.

Du kan ikke selv besvare spørgsmålene, lige meget hvor meget det knager i knolden på dig. Samtlige spørgsmål kræver, at du henvender dig til teamchef. I situationen hvor der er kurrer på tråden, og hvor chefen er intens i sit udtryk, er det dog særdeles svært at gå i disse dybder, ingen ordet bliver overtaget.

Du bruger din energi på det der er en lurende og eskalerende konflikt. Denne energi bliver du nødt til at hente et sted fra, og det er typisk fra dit fokus på opgaveløsning.

Jeg maler med den brede pensel her. Folk er naturligvis forskellig i deres opfattelse af, hvad respekt er. Når vi mennesker kun er i stand til at bringe 40/700.000 bits information til vores bevidsthed pr. sekund, så er det lige præcist her forskellen opstår. Vi ser verden forskelligt, fordi vi tolker verden forskelligt, og vi tolker verden forskelligt, fordi vores hjerner udvælger unikke delelemnter af en hændelse på baggrund af tidligere erfaringer, præferencer og overbevisninger etc.

Respektfuld kommunikation

1) Respektfuld kommunikation kræver at du udviser empati

Alle Roberts bekymringer, tvivl på egne evner og begyndende livslede kunne være undgået, hvis teamchefen havde været mere empatisk i situationen. Empati kan trænes og forankres som vane. For nogen falder evnen til at føle med en anden helt naturligt, mens det for andre kræver et væsentligt og ubekvemt stræk. Teamchefens ordre rummer ingen empati, og er derfor ikke respektfuld kommunikation.

Når vi er pressede, så indsnævres vores båndbredde, og vi udvikler momentant tunnelsyn. Denne reduktion af vores bevidsthedshorisont betyder samtidig, at vi ikke er optagede af, hvordan andre opfatter. Vores ego, der har til opgave at få os gennem dagen som helte i egen sovs, får frit spil til at løse den forhåndenværende opgave. Og i denne proces nedtones hensynet til, hvordan andre opfatter og dømmer os. Vi rummer det simpelt hen ikke, men er heller ikke motiveret af at rumme andre under pres. Det handler om vores egen overlevelse, lader egoet os forstå.

Jo mere egoet stiger op, desto mindre plads er der til selvbevidstheden om, hvordan vi tager os ud i andres øjne. Spoler vi tilbage i denne faldshistorie, hvor vores intensitet skygger for vores selvindsigt, så bydes vi at sætte ind der, hvor vores instinktive jeg sætter sig i førersædet. Det kan trods alt være farligt, at sidde på passagersædet i en lastvogn med en tunnelsynet chauffør.

Specifikt råd:

Hav for vane at træde i andres mennesker sko, og fornem hvad de må føle. Det vil bringe dig langt.

Respektfuld kommunikation - empati

2) Respektfuld kommunikation kræver, at du behandler andre som mål i sig selv.

Hvor Roberts tanker i første omgang kredsede om egne fejl og mangler, så bliver han mere og mere bevidst, som dagen skridr frem. Gode kolleger kommer medfølende og nysgerrige hen for at yde støtte, og samtidig for at bedyre, at der skam ikke er noget galt med Robert. "Det er chefen, den er galt med. Sådan er han nogle gange. Det lever vi med.", er den generelle holdning.

Denne effekt er veldokumenteret i den sociale identitetsteori, oprindeligt skabt af Henri Tajfel. Folk har tendens til at behandle de personer bedre, som de oplever hører til i deres gruppe. Bedømmelsen af Roberts adfærd er simpelt hen mildere, uafhængigt af hvad problemet var, fordi chefen skiller sig ud. Når chefen råber af Robert, og udviser en flagrant mangel på kommunikativ respekt, så inddeler han samtidig teamet i to: jeg vs. alle de andre.

Når et team bliver inddelt i 2 grupper, så er du med andre ord straks parat til at forsvare din egen gruppe. Både fordi du dermed får en identitet - vi er et team, der lever under en tosset chef - men samtidig fordi det handler om overlevelse og præstationer. Der opstår endog en negativ attitude overfor chefen, som du ikke er i gruppe med. Du synes godt om dine egne teammedlemmer, og ser dem i et positivt lys, hvilket samtidig får dig til at tænke positivt om dig selv, ja det booster din selvtillid, at være i opposition med flertallet bag dig.

Roberts tanker udvikler sig nu efter, at han har fået kollegernes indsigt og vejledning.

"Måske skal jeg forsøge at undgå chefen i fremtiden?"

"Jeg må hellere passe på med, at jeg ikke fejler i hans nærvær"

"Det er nok bedst, at jeg holder mig på den smalle sti, som jeg sikkert kan betræde."

"Ingen grund til at tænke ud af boksen. Det rammer blot mig selv..."

 • Læg mærke til indholdet mellem linjerne i disse 4 reflekterede reaktioner, som er en naturlig udvikling fra de umiddelbare og initiale reaktioner.

 • De er alle handlingsorienterede, men ikke i en sund retning. Robert er skarp nok til at indse, at der muligvis skal andre handlinger til for at tækkes chefens luner.

 • Men de er alle sammen indskrænkende for Roberts egentlige arbejdspræferencer. Denne stækken vinger er demotivrende for Robert, der som så mange andre, ikke ynder at møde på arbejde iført et spændetrøje.

 • De er effektivitetsreducerende og trivselshæmmende. Robert er helt naturligt i færd med at programmere sig selv til et lavere præstationsniveau, faktisk socialpsykologisk helt legitimt.

Konsekvenserne af chefens mangel på respektfuld kommunikation, har altså konsekvenser for såvel teamets samlede produktion som overordnede trivsel. Og hvad værre er, så er chefens fortolkning sandsynligvis, at det er Roberts skyld. At medtage sit eget ansvar falder ham utænkeligt - "Jeg er jo trods alt deres chef, hævet over opgaveniveauet."

Specifikt råd:

Hvis du altid behandler dine kollegaer som mål i sig selv, dvs. som individer med egen præference og kapacitet for udfoldelse og læring, så vil det helt naturligt sætte spor i måden, du kommunikerer på. Den vil nemlig opleves som respektfuld.

Respektfuld kommunikation - vis interesse

3) Respektfuld kommunikation kræver nysgerrighed og vilje til at strække sig

Når du ikke ser en anden person, så har den respektfulde kommunikation svære vilkår. Lad os først se, hvad det har af konsekvenser for Roberts tankerække.

"Det er da utroligt, at der skulle være så meget postyr på grund af, at chefen ikke havde sat sig ind i tingene!"

"Hvis han ikke er klar over, at min indsats altid ligger langt ud over det forventede, og kvaliteten ligeså, hvordan skal jeg så nogensinde kunne gøre det godt i hans optik?"

"Når han ikke har tillid til mig og mine præstationer, så skal jeg vel også justere min tillid til ham. Hvor god en leder, tror du lige, du er?"

"Ønsker jeg at arbejde for en leder, der træffer uretfærdige beslutninger og som handler i blinde?"

Kaskade-effekten af manglende respektfuld kommunikation, når nu sin endelige destination i Roberts sind. Lad os for sidste gang analysere, hvad essensen af disse konklusioner er.

Samtlige tanker bevidner et autoritetsfald, hvad angår chefen. Chefen er ikke længere en figur, hvis dømmekraft Robert stoler på, endsige ser op til eller følger blindt. Ja, hvis du ikke kommunikerer respektfuldt, så har det størst konsekvenser for dig selv i sidste ende. Det ser chefen naturligvis ikke, og vil muligvis heller ikke acceptere det. Ikke desto mindre er det resultatet.

Samtlige tanker kredser om demotivation og en reduceret vilje til at strække sig. Overbevisningen er dybtfølt om, at det ikke r umagen værd. Det er svært at blive ved med at give, når det socialpsykologiske ækvilibrium er skævvredet: "Hvis chefen ikke vil strække sig over for mig, ved at bruge bare 30 minutter på at skimme min fulde rapport, hvorfor skal jeg så strække mig for ham?" Roberts følelser er ligeså sårede, som de er reelle: "You get, what you give."

Specifikt råd:

Hvis du ikke giver respekt, så får du ikke respekt

Respektfuld kommunikation kan virkelig booste teams

Hvis du vil kommunikere respektfuldt, så kræver det, at du strækker dig nysgerrigt og interesseret over mod din samtalepartner. At du er villig til at gøre det stykke arbejde, der skal til for autentisk at anerkende vedkommendes indsats.

Ja, respektfuld kommunikation kræver en indsats. Men indsatsen er vel givet ud, for den kommer tilbage til dig selv i form af øget empati, velvilje or at strække sig for dig og øget tillid.

Du ønsker vel også at blive set?

Respektfuld kommunikation - teamudvikling

Download workshoppen

Respektfuld kommunikation i pdf

for et godt beslutningsgrundlag.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk inspirerende workshop, der bevirker at alle er respektfulde og motiverende i deres kommunikation.


Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846