Talent_artikel_Logo

Talentudvikling og graduateprogrammer

Hvis du ønsker et formidabelt graduateprogram eller talentprogram...

Talentprogrammet kan integreres i jeres graduateprogram, og er over 3 dages workshops afklarende, motiverende og målskabende. Talenterne udfordres og bevidstgøres med øvelser rodfæstet i den nyeste motivationspsykologi.

Antænd dit talent.
Antænd
dit talent
1 dags workshop

Samtlige talenter eller graduates modtager en psykologisk profil, som gør dem selvbevidste på afgørende parametre for talentudfoldelse. Der bliver arbejdet målrettet med blinde pletter og mulige svagheder, samt på særlige styrker, passion og respekt. Talentet opdager sig selv på en radikal ny og sund måde.


Hvad bør jeg strække mig på for at udfolde mit talent her?

5 essentielle værktøjer talentet.
5 essentielle talentværktøjer
1 dags workshop

Hvert talent trænes i at anvende specifikke værktøjer i deres egen udvikling som menneske. Øvelserne udfordrer deres adfærd, vaner, overbevisninger og mindset i det hele taget. Workshoppen er vigtig for deres videre kompetenceudvikling, performance og potentiale i organisationen.

Wow - har jeg nu alle disse værktøjer i bæltet?

Talent
Få det bedste ud af dit talent
1 dags workshop

Talentgruppen har nu samarbejdet i virkeligheden i noget tid, så vi anskuer reelle hændelser med udgangspunkt i social psykologi. De trænes i at fungere som coaches for hinanden, alt imens vi identificerer hvert talents specifikke mål i organisationen og på det personlige plan. Vi forankrer mening og formål.

Vi dygtiggør vi hinanden og når vores mål?

Talentprogrammet kan designes til jeres specifikke ønsker.

Andre moduler kan ligeledes kobles på talentudviklingen.

Udtalelser fra deltagere på Ambitious Teams' talentworkshops

Stort smil.

“Tom Fisker er en super kompetent og dygtig foredragsholder. Jeg fik et indblik i så mange aspekter af mig selv og min relation til andre, samt hvordan jeg kan forbedre begge dele. Seminaret var både lærerigt og interaktivt, hvilket skabte en god balance...”

"Han ramte bare spot on med det hele, også det at han er så åben og kompetent. Han møder os bare med respekt."

Stort smil.

“Tusinde tak for et vanvittigt godt foredrag og seminar

i går! Kæmpe ros herfra!"


"Tak for workshoppen - den var übercool"

"Nok det bedste seminar jeg har været til."

“Jeg synes, det var det bedste seminar, jeg nogensinde har været på. Det var så spændende!"

Stort smil.

"Uden tvivl det bedste seminar vi har haft, både virtuelt og fysisk."

"Tak for et meget spændende og lærerigt seminar!"

“Tak for et vildt godt seminar.”

"Fantastisk - man har fået midler, som man både kunne bruge til sig og for at samarbejde med andre!"


“Virkelig godt! Og helt vildt nyttigt hvis man gerne vil udvikle sig selv og sin selvbevidsthed."

Identificering af talenter

- 5 adfærdstræk

Af Tom Fisker Jørgensen

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Talent i en brydningstid

Hvis I i jeres virksomhed har styr på jeres talentudvikling og talentudviklingsprogrammer, og hvis disse frembringer lige præcis de resultater I ønsker, så får i en ”tommel op” herfra. Dejligt, og I behøver ikke at læse videre.

Men hvis I gerne vil i gang med talentudvikling eller ønsker at udfordre og kvalificere jeres eksisterende talentprogram, så kommer her nogle velmenende og konkrete indspark til videre færd.


”Sikke et stort talent han er!”, sagde kvinden ud af det blå. ”Øhm, jo, hvem er god til hvad?”, svarede veninden. Begrebet talent har en aktør, og aktøren har en egenskab, og egenskaben har et formål – vedkommende er god til noget.

Da talentfuldhed altid er forbundet med en adfærd inden for et specifikt felt eller område, og da disse områder opstår og forgår som paddehatte, må vi løbende kigge på en redefinition af hvad talentfuldhed er. Oversat til et praksisnært sprog betyder det, at I som virksomhed løbende bør tolke på, hvem I identificerer som talenter.

Talentudvikling

Inden for de rammer der er os givet på baggrund af ovenstående konjunkturbevægelser og udviklingstrends, så er der nogle karaktertræk på nutidens talenter, som går på tværs af specifikke brancher, endog på tværs af funktioner, dvs. både specialist- salgs- og ledelsestalenter.

Underneden følger et velbegrundet bud på hvad et nutidigt og umiddelbart fremtidigt talent er og kunne være.

Et talent må have disse kvaliteter:

1) Én som er virkelig god til sit job og som kan skabe noget værdifuldt, som kunderne vil have.

Vi kommer ikke uden om, at talentfuldhed har med virkelighedens verden at gøre. Man kan ikke påberåbe sig at være et talent, uden at have udrettet noget.

Men man kan have udrettet noget mere eller mindre værdifuldt for virksomheden, noget som er værdifuldt nu og/eller måske tillige i fremtiden.


I 1997 var Nestlé verdens største fødevarevirksomhed, men deres kunder ville have sundere valgmuligheder. Nestlé forandrede sig til en Research and Development virksomhed med fokus på ernæring, sundhed og wellness.

De agerede ud fra kundernes nutidige og fremtidige behov. Denne omstilling har krævet en organisation, hvis ansatte har kunnet tænke helt nyt, da kerneydelsen er blevet ændret.

Talenter tænker ud af boksen.

Her under Corona-krisens bølge 2 er der i sandhed brug for personer, der hurtigt kan tænke ud af boksen og handle derefter. Betingelserne for at drive virksomhed har aldrig været mere omskiftelige end lige nu. Det bringer os frem til punkt nr. 2.

2) Én som er omstillingsparat, og som reagerer tidligt og konstruktivt på muligheder og trusler.

Hvis jeres skib er direkte på vej mod farligt klipperev, så er dén person som reagerer tidligst og mest konstruktivt herpå jeres mest værdifulde talent. Virksomhederne har brug for nogen, som tager fremtiden alvorligt, og som kan bidrage til navigationen i omskifteligt vejr.

Det nytter jo ikke, at det kun er personen selv som reagerer, enten ved at hoppe overbord eller ved at fortælle til sidemanden, at det går galt, alt sammen i et uskønt håb om et fremtidigt og selvforherligende ”hvad sagde jeg”.

Du er ikke sej, med mindre du gør seje ting. Du er ikke ond, med mindre du gør onde ting. Du er ikke talentfuld, med mindre du gør noget, som andre synes er talentfuldt.


I 2008 målte Adobe deres succes med hvor mange software-licenser de fik solgt. ”Her har vi et tal, vi kan forholde os til. Hvor svært kan det være?”, må der have været direktører, som har tænkt. Men kunderne var i højere grad orienteret mod deres egen internettrafik og deres egne virksomheders indtjening.


Forståelsen af dette tydeliggjorde at Adobe-produktet altså ikke var et endemål i sig selv for kunderne, men mere korrekt et middel til at realisere kundernes egne mål.

På denne baggrund ændrede Adobe deres succeskriterier til at omhandle abonnementer og genkøb af abonnementer på deres cloud-baserede ydelser.


I vore dage frembyder teknologiske virksomheder deres produkter efter denne skabelon. Man tilbydes månedsabonnementer, man tilbydes forskellige pakker, man tilbydes muligheder. Denne verden skal et talent kunne tænke sig ind i.

Talentfuld
Talent - Grit.

3) Én som er passioneret og udholdende – én som har grit.

One-hit-wonders på den lange bane er ikke godt nok. Undersøgelser af personer i meget udfordrende miljøer fra både større virksomheder og universitetsverdenen viser, at det ikke er nok at have en høj IQ, at kunne lære hurtigt, at se godt ud, at være socialt intelligent, eller at have et jernhelbred for at være succesfuld.

Den langt mest afgørende faktor for succes er grit, dvs. passion for og udholdenhed over for langsigtede mål.

Evnen til at tage ejerskab for fremtiden gennem flere år, samt at arbejde hårdt for succes; se dét er et klokkeklart talenttræk. ”Grit is living life like it’s a marathon, not a sprint.” Angela Duckworth, 2017.

Pas på dit talent.

Det tager typisk år at opfinde det nye, og ingen mand kan gøre det uden integreret samarbejde med andre. Vejen derhen går gennem bakker og dale, og går ofte gennem farefuldt terræn. Intet sandt talent giver op ved mødet med småsten på vejen. Men der er brug for et personligt kompas, et styringsredskab.

Ellers ender talentet med at omfavne det japanske "karoshi" med åbne arme... død ved overarbejde. Det er ingen tjent med, allermindst talentet selv. Styringsredskabet hedder selvbevidsthed, og i denne henseende at kunne presse sig selv ud komfortzonen momentant, men ikke gennem flere år i træk.

c

4) En som kan sætte kunden i centrum.

I 2010 anså Aetna – ét af USA's største sundhedsforsikringsselskaber – at deres manglende talentmasse var deres største udfordring, samt at andre markedsaktører var på vej med billigere alternativer.

De manglede ansatte, som både havde evnerne, men også modet til at skabe nye markeder. Derfor igangsatte de et internt talentprogram i Silicon Valley, hvor de kunne finde folk, der var parate til at bryde fri fra de overleverede forretningsmodeller. Unge mennesker som kunne tænke ud af boksen.

Resultatet var, at Aetna begyndte at markedsføre sig direkte overfor slutbrugerne og satte kunderne i centrum med nye digitale distribueringssystemer. Samtidig fokuserede de også på at udvikle teknologi som kunne minimere medicinalproducenternes omkostninger og risici i salgsprocesserne, initiativer som lå til grund for visionen om at forbedre sundheden for store populationer af mennesker.


Det moderne talent kan stadigvæk godt være nørden, der opfinder en dingenot i forældrenes garage. Men talentet skal før eller siden kunne sætte sig i slutbrugerens sted, hvis produktet skal markedsføres. Talentfuldhed fordrer empati.

5) Én som har et vækstmindset og som spiller andre gode.

Ingen kan løfte verden alene. De bedste talenter er dem, der selv udklækker andre talenter omkring sig. En af de bedste metoder til at forme og udklække talenter, der både er passionerede og vil gå gennem ild og vand er, at skabe et miljø præget af et vækstmindset.

Psychologiprofessor Carol Dweck fra Stanford Universitet beskriver dette growth-mindset, som afgørende for et talents succes. I vil få succes med jeres talenter, hvis I skaber en kultur, hvor der hersker en overbevisning om, at evnen til at lære ikke er givet på forhånd, men derimod fleksibel i relation til talentets slid og anstrengelser.

Overført til din virkelighed, kære læser, kan du tage alle dine ansatte og stille dem op på en linie – og bestemt et ”held og lykke” herfra, jo flere ansatte du har.

Talent - growth mindset.
Fixed mindset.

Det fastlåste mindset

a) I den ene ende placerer du de personer, som er overbeviste om, at succes er relativ til medfødte evner: ”Jeg er, som jeg er”, ”Jeg kan aldrig forandre mig”, ”I kan smide mig på alle mulige workshops, men det ændrer ikke ved...” Konsekvensen af sådanne fastfrosne overbevisninger er, at denne person:

1. Let giver op i modgang, fordi ”så besværlig er verden nu engang”.

2. Undgår ansvar, fordi det kan udstille vedkommende som dum… til evig tid.

3. Ignorerer negativ feedback, fordi denne berører deres inderste personlighed.

4. Ofte føler sig truet, fordi det handler om at opretholde sin maske og status.

Det vækstorienterede mindset

b) I den anden ende placeres de personer, som er overbeviste om, at deres evner og kunnen er noget, som kan udvikles gennem træning. Konsekvensen af denne vækstorienterede overbevisning er, at en sådan person:

1. Lægger hårdt arbejde for dagen, fordi det også bidrager til personens egen udvikling som menneske.

2. Hele tiden er orienteret mod læring og træning, fordi livet handler om at mestre sit forehavende.

3. Er på udkig efter udfordringer, fordi udfordringer er sjove og spændende, og kan bidrage til at styrke vedkommende.

4. Kun sjældent giver op, fordi der altid findes en vej frem, intet er givet på forhånd.

5. Tager imod feedback, både af anerkendende og udviklende karakter, fordi vedkommende ved, at feedbacken berører områder, som sikkert kan forbedres blot der lægges en anden adfærd for dagen.

6. Spiller andre gode, fordi det ikke handler om at måle sig med hinanden, men om virkelig at skabe noget magisk sammen.

Talent - Lyspære 2.

De ansatte er ikke selv altid klar over deres opførsel, men den bliver tydelig i modgang. Folk med et fastlåst mindset frygter fiasko, fordi fiasko som sådan er et udtryk for deres manglende værd, hvorimod folk med et vækstmindset blot ser modgangen, som en mulighed for læring og optimerede præstationer.

The passion for stretching yourself and sticking to it, even (or especially) when it is not going well, is the hallmark of a growth-mindset.” Carol Dweck, 2006.

Talentudvikling.

Forståelse for talenter

Sir Francis Galton, der var den første som studerede genialitet, konkluderede i sit værk ”Hereditary Genius” fra 1869: ”A man must inherit good health, a love of mental work, a strong purpose, and considerable ambition, in order to achieve successes of the high order of which we are speaking. The deficiency of any one of these qualities would certainly be injurous, and probably be fatal to his chance of obtaining great distinction.” s. 318.

At være talentfuld for 150 år siden, handlede også om at udvise bestemte karaktertræk, men den opmærksomme læser har måske lagt mærke til det altafgørende “inherit”.

Hvor Sir Francis Galton var af den overbevisning, at en persons genialitet primært kommer fra ”nature” og ikke ”nurture” er Carol Dwecks pointe 150 år senere, at talentets udvikling og succes i høj grad er givet ved personens egne overbevisninger om læring og vækst.

Men der er også fællestræk gennem Galton, Duckworth og Dweck der består: et succesfuldt talent skabes gennem ambitioner, et stærkt formål, hårdt arbejde og ved at have en kultur omkring sig, som stimulerer talentet til vækst.

Talentets vigtigste læring

I min optik skal der lidt mere til nu om dage for at blive bedømt som et talent. Og dette siger jeg i den største respekt for ovennævnte notoriteter. Jeg kan ikke komme udenom, at talenter må have en grad af empati og dermed også likeability.

Når jeg trækker vod i min 20 års erfaring med talentudvikling i globale virksomheder, så er de personer, som over tid ikke fik udfoldet deres potentiale kendetegnet ved:

1) De var ikke i stand til autentisk at anerkende andre. Så de blev hen ad vejen frustrerede over ikke selv at få respekt. Giv respekt, og du får respekt. Hvis du ikke giver respekt, ja så får du heller ikke respekt.

Råd til talentet: Gør det gode.


2) De spillede ikke umiddelbart andre gode. Så de mistede stille og roligt deres eget følge. Folk forlader almindeligvis relationer, hvor de slår sig.

Råd til talentet: Respektér andre.


3) Deres egoer var for store. Så der var ikke plads til andre i deres verden, og de mistede selv deres arena for handling. De manglede simpelthen selvbevidsthed omkring effekten af deres egne handlinger.

Råd til talentet: Øg din selvbevidsthed.


Disse 3 karaktertræk gør det svært for andre at oppebære den positive perception af en person, som et talent. For hvilken udveksling sker der? Personen ved siden af beundrer, mens talentet nyder beundringen og laver sit. Dette asymmetriske forhold lider på sigt skibbrud.

Og netop dette bør talentet være bevidst om på forhånd. Et enkelt rosende ord fra et talent vil gøre underværker. Se dine omgivelser og kolleger, for det er dem, der skal bane vejer for dig som talent.

Talent pitfall.
Tom Fisker Jørgensen - Ambitious Teams.

Udfoldelsen af talentets potentialer

En succesfuld og længerevarende udfoldelse sit potentiale som talent kræver:

1) Ambitioner og passion

2) Hårdt arbejde

3) Det rette vækstmiljø, og taknemmelighed herfor

4) Et selvbevidst vækstmindset

5) Empati og likeability


Hvis I ønsker fremtidig succes, forestår arbejdet nu med at identificere jeres eget talent eller jeres ansattes talenter. Ambitious teams arbejder gerne med som Trusted Advisor i denne proces, men det er især i arbejdet med, coachingen af og afholdelsen af workshops for talenterne, at vi sammen kan virkeliggøre deres potentialer.

Ambitious Teams har mange erfaringer med talentprogrammer, men tilpasser os naturligvis til jeres ønsker til et talentprogram.

Udbytte og effekt af Ambitious Teams'

Talentudvikling og graduateprogrammer:

Hvert enkelt talent...

Vil være bevidst om succesparametrene for at udvikle sit talent.

Vil formå at arbejde forankrende med egne indsatser og mål.

Vil være handlingsorienteret og topmotiveret til at forfølge sine mål.

Vil have tilegnet sig relevante kompetencer for at komme målet i møde.

Alle skal de bevidst nyde at vokse, ikke blot talenter, men også som personer.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have et fantastisk graduate program, hvor deltagerne virkelig motiveres og klædes på til high performance præstationer.

Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846