Konfliktforebyggelse i teams

LAV ET POSITIVT PROGRAM OM KONFLIKTFOREBYGGELSE SAMMEN MED AMBITIOUS TEAMS. I FÆLLESSKAB SIKRER VI JERES TEAMS LANG LEVEDYGTIGHED, MOTIVATION OG RESPEKT.

Konfliktforebyggelse i teams.
Vi er alle unikke
1 dags workshop

Gennem psykologiske værktøjer blotlægges jeres individuelle samarbejdsstil og præferencer.

Alle oplever hinanden være forskellige på en positiv måde.

Hvert enkelt teammedlem bliver klar over at perception er et valg, man tager i dagligdagen. At se hinanden i et positivt lys er et sårbart og svært valg, men ikke desto mindre vejen frem.


Hvordan påvirker jeg hele teamet med min adfærd?
Konfliktforebyggelse i teams - Sådan spiller vi hinanden gode.,
Vi spiller hinanden gode
1 dags workshop

Cirka 1-2 måneder senere afholdes workshop 2, hvor vi anskueliggør den fremgang der har været i trivslen i teamet.

Vi kommer også ind på de sårbare emner, som potentielt kan føre til konflikter. Men vi gør dette på en forsvarlig måde, hvor alle har psykologiske værktøjer til at håndtere de svære emner.


Hvad kan jeg gøre endnu mere af for at teamet trives og er motiveret?
Teamcoaching for det højtydende team.
Teamcoaching
2 timer

P¨¨å teamcoachingen har vi virkelig motiverende og konstruktive snakke om potentielle konflikter og om at løfte teamet i fælles flok.

Når alle strækker sig og tør åbne munden omkring de tematikker, der er på spil i teamet, så har teamet nået et niveau, hvor succesen er forestående.


Hvordan kommer vi som team et niveau op i trivsel og effektivitet?

TEAMUDVIKLINGSPROGRAMMET UNDERSTØTTES AF 3 WORKSHOPBØGER, SOM DESIGNES DIREKTE IND TIL JERES SPECIFIKKE BEHOV FOR KONFLIKTFOREBYGGELSE SOM TEAM.

Konfliktforebyggelse - Vi er alle unikke

Vi er alle unikke

Cirka 40 - 60 sider

Workshopbogen "Vi er alle unikke" bliver anvendt på selve workshoppen, og sætter fokus på at alle er ansvarlige for, at der i teamet er et psykologisk trygt miljø med færrest mulige uhensigtsmæssige konflikter.


Det er i denne workshopbog, at alle får noteret den kritiske og afgørende viden som bevirker, at teamet kan gå flere niveauer op i effektivitet og trivsel.

Konfliktforebyggelse - Sammen forebygger vi konflikter

Sammen forebygger vi konflikter

Cirka 40 - 60 sider

Workshopbogen "Sammen forebygger vi konflikter" anvendes på dagen og understøtter at vi i praksis får kommet rundt om de vigtigste latente konflikter på en god måde.


Workshopbogen gør det enkelt og ligetil for den enkelte deltager, at fungere som et positivt teammedlem, der i al sin gøren og laden har en konfliktreducerende adfærd.

Teamcoaching for det højtydende team.

Teamcoaching

Ca. 30 - 60 sider

Workshopbogen "Teamcoaching - konfliktforebyggelse" indeholder øvelser, teori og specifikke spørgsmål, som sætter alle i stand til at gennemskue hvorfor konflikter opstår i det hele taget.


Workshopbogen bringer teamet ind på en løsningsorienteret vej, hvor alle byder ind med deres meninger i et psykologisk sikkert rum.

4 UDTALELSER FRA DELTAGERE PÅ WORKSHOPPROGRAMMET FOR

KONFLIKTFOREBYGGELSE I TEAMET

"Mega fede workshops. Fortsæt det gode arbejde."

"Super godt, sjovt og lærerigt. Vi kom ud af komfortzonen på den gode måde."

"Behagelig og tillidsvækkende. Jeg ville ønske, at der var mere tid."

"God energi! Godt overblik! Godt indhold!"

WORKSHOPPROGRAMMET EVALUERES HØJT AF TIDLIGERE DELTAGERE

Evaluering_Workshop_Ambititious_9_4

209 evalueringer resulterede i en gennemsnitsscore på 9,4 / 10. De høje evalueringer er resultatet af gode og positive processer, hvor deltagerne i samtlige tilfælde selv blev bragt til at finde løsningerne på deres udfordringer.

ØNSKER DU EN APPETIZER PÅ WORKSHOPPROGRAMMET?

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPENE,

SÅ I SELV KAN BIBEHOLDE TRIVSLEN, NÆRHEDEN OG DET POSITIVE SPOR.

Teambuildingøvelse - Booster 6.

Mestr din mørke side

Booster 6

Vi håndterer vores egoer på moden vis

Teambuildingøvelse - Booster 19.

De farligste klippeskær på min sejlads

Booster 19

Vi er modige og sårbare i vores gensidige coaching

Teambuildingøvelse - Booster 42.

Love it, live with it or leave it

Booster 42

Vi skaber gensidig tillid

Teambuildingøvelse - Booster 49.

The bright side

of life

Booster 49

Vi rummer hinandens perceptioner

AMBITIOUS TEAMS SKABER EN PSYKOLOGISK TRYG OG SIKKER ATMOSFÆRE SAMTIDIG MED, AT VI FÅR FOREBYGGET POTENTIELLE KONFLIKTER

DEN KONFLIKTFOREBYGGENDE WORKSHOP:

Selvindsigt i et high performance team.
Giver hvert teammedlem ro i maven og sikkerhed for at så godt som alle konflikter kan tages i opfarten.
Højtydende teams - forståelse for præstationen.
Lader det enkelte teammedlem træne og afprøve solide psykologiske værktøjer, som senere hen anvendes enkelt og let i dagligdagen.
Højtydende teams - analyse af egen adfærd.
Får det enkelte teammedlem til at indse at ansvaret for konflikter ikke kun hviler på en persons skuldre. Alle bidrager til løsninger på teamniveau
Udfordrende - Et high performing team.
Skaber momentum, motivation og fornyet gejst i teamet, for alle finder ud af at nøglen til konfliktforebyggelse ligger i teamets selvbevidsthed og selvforståelse.

HVILKE TEAMS BØR OVERVEJE AT DELTAGE PÅ UDVIKLINGSPROGRAMMET "KONFLIKTFOREBYGGELSE I TEAMET?

Er I vækstorienterede og villige til at udvikle jer?

Workshoprogrammet er i sit fundament skabt til teams, hvor teammedlemmerne rummer et potentiale for at blive endnu bedre sammen.


Således har de teams, jeg har leveret workshopprogrammet for, det til fælles, at der er noget på spil i teamet, de har nogle udfordringer, der skal løses og de nærer et ønske om at komme hinanden mere ved.


Samtidig bør teamet også være i stand til at udtrykke sig og forholde sig til ømtålelige tematikker. I konfliktforebygger ved at forholde jer til hinanden og hinandens signaler, budskaber, ønsker og mål.

Workshopprogrammet rummer disse elementer:

Ambitious Teams sørger for at I alle på en konfliktforebyggende måde bringes til at forholde jer til de tematikker der er på spil i teamet eller i gruppen.

I bliver venligt skubbet i retning af større empati, forståelse for de andre og samhørighed. Den gensidige respekt opbygges løbende, lige såvel som selvindsigt.

I bliver udfordret på de signaler, I sender ud gennem jeres ytringer og jeres adfærd. Hvordan oplever andre mig, når jeg gør sådan her?

I får alle sammen valide psykologiske redskaber til selv at overkomme udfordringer og problemer i fremtiden, uden nødvendig facilitering af Ambitious Teams.

RING ELLER SKRIV TIL AMBITIOUS TEAMS NU, HVIS DU VIL HØRE MERE ELLER ØNSKER ET KONKRET TILBUD TIL DIT TEAM.

50699939 - TJORGENSEN@AMBITIOUSTEAMS.COM

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL SELV AT SKABE KONFLIKTFOREBYGGELSE I TEAMET

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

3 KLARE FORDELE VED AT SAMARBEJDE MED AMBITIOUS TEAMS

Højtydende teams skabes på basis af erfaring.
JEG HAR DESIGNET OG LEVERET SÅ MANGE FORSKELLIGE WORKSHOPS OM KONFLIKTFOREBYGGENDE TEAMS, AT JEG ER OVERBEVIST OM, AT VI OGSÅ KAN LØSE JERES UDFORDRINGER.
Højtydende teams - Trusted Advisor.
JEG HAR FÅ, MEN FASTE KUNDER, SOM FORTJENER OG FÅR MIN OPMÆRKSOMHED OG LØSNINGSORIENTEREDE TILGANG, NÅR DER ER BRUG FOR DEN. ER NATURLIGVIS TRUSTED ADVISOR 24/7.
Højtydende teams - Vi er sammen om succesen.
LØSNINGERNE PÅ JERES UDFORDRINGER VIL JEG HELLERE END GERNE SKABE SAMMEN MED JER, OG OVERDRAGE SÅ MEGEN VIDEN SOM MULIGT I PROCESSEN. DET ER SJOVT AT SAMARBEJDE.
Skabelse af højtydende teams med Ambitious Teams.

Konfliktforebyggelse

- Vigtigheden af følelsesmæssig intelligens i teametAmbitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Af Toma Uda Jørgensen, Frederik Fisker Jørgensen & Tom Fisker Jørgensen

Vigtigheden af følelsesmæssig intelligens i et team

Tilbage i de tidlige 1990'ere definerede Salovey og Mayer betydningen af følelsesmæssig intelligens. Deres konklusion var, at følelsesmæssig intelligens har en betydelig indvirkning på et teams evne til at håndtere konflikter. De påviste nemlig gennem en række af undersøgelser, at kernen i følelsesmæssig intelligens var individets evne til at forstå og forholde sig såvel egne som andres følelser, samtidig med at individet var i stand til ligeledes at fremskrive konsekvenserne af negative og positive følelser.

I 1999 præciserer Mayer selv sin definitionsformulering af følelsesmæssig intelligens, hvilket især er af stor interesse for vores fokus på teamets evne til at konfliktforebygge. Han fastslår, at følelsesmæssig intelligens vedrører adfærd: "Emotional intelligence refers to an ability to recognize the meanings of emotion and their relationships, and to reason and problem-solve on the basis of them. Emotional intelligence is involved in the capacity to perceive emotions, assimilate emotion-related feelings, understand the information of those emotions, and manage them."

Adskillige andre forskere har sidenhen talt i samme kor vedrørende vigtigheden af høj følelsesmæssig intelligens i et teams måde at forebygge konflikter på, herunder Goleman 1998, Huy 1999, samt Cherniss og Adler 2001. Kernen af deres undersøgelser konkluderer, at præmissen for at sammenkæde følelsesmæssig intelligens med teamets præstationer er, at høj følelsesmæssig intelligens lader folk være bevidst om egne og andres følelser. Det har således stor betydning, hvorvidt et teams medlemmer er i stand til at styre egne følelser til teamets fordel eller ej. Målet med integrationen af den følelsesmæssig intelligens i et team er, at teamet over en længere perioder vil formå at bibevare effektive og hensigtsmæssige relationer med kollegerne.

Disse forbedrede relationer blandt teammedlemmer resulterer i bedre vidensudveksling og beslutningstagning i teamet som et hele. Især Pelled, Eisenhardt og Xin har belyst dette faktum i deres artikel "Exploring the black box: An analysis of work group diversity, conflict, and performance" fra 1999.

Hvorfor følelsesmæssig intelligens er essentiel i konfliktforebyggelse 

 • Mennesker med følelsesmæssig intelligens er gode til at træffe beslutninger, fordi de er bevidste om, hvordan deres følelser påvirker deres beslutninger.


 • De er også bedre til at identificere den grundlæggende årsag til deres følelser og handle derefter. Det gør dem bedre i stand til at håndtere vanskelige situationer og træffe beslutninger, der er til gavn for alle involverede parter.

 • Mennesker med følelsesmæssig intelligens er også bedre til at styre deres stressniveau, så de ikke træffer følelsesmæssige beslutninger i følelsesladede situationer. Disse færdigheder kan være nyttige i stort set alle situationer, lige fra arbejde til privatliv.


 • Mennesker med følelsesmæssig intelligens er også gode til at identificere og opretholde positive relationer på trods af konflikter. Dette gør dem til fremragende mæglere, fordi de er i stand til at identificere og forstå begge sider af en konflikt. De kan også hjælpe folk med at løse konflikter, så positive relationer kan opretholdes på lang sigt.


 • Derudover er mennesker med følelsesmæssig intelligens gode til at identificere, hvornår de har brug for hjælp til at løse konflikter, så de kan få hjælp udefra, når det er nødvendigt. Dette er nyttigt til at løse interpersonelle konflikter hurtigt, så ingen bliver frustreret eller følelsesmæssigt såret under processen.


Så når man er i et team, gælder det om, at være gode over for hinanden og være åbne over for de forslag der bliver fremlagt, og ikke møde ind negativt med et dårligt sind. Med Mayer i spidsen bedyrer forskningen, at denne tilgang til et team skaber større effektivitet.

Men på trods af de gode intentioner kan der let opstå konflikter på arbejdspladsen. Kelly og Barsade skriver i deres artikel "Mood and emotions in small groups and work teams" fra 2001, at fænomenet gruppefølelser opstår på baggrund af hvert individs følelsesmæssige træk. Dette implicerer i lægsmands termer, at der ikke skal mere end et surt teammedlem til, førend hele teamets følelsesmæssige habitus hives ned, og dermed også teamets præstationer.

Der er med andre ord en direkte forbindelse mellem teamets følelsesmæssige tilstand og dets evne til at præstere.


Hvordan opstår konflikterne?

Konflikter opstår typisk, når to medarbejdere ikke er enige om en idé eller en beslutning. Ifølge forskningen i følelsesmæssig intelligens vil det sige, at konflikter opstår, når parterne ikke formår at rumme hinanden - når deres respektive egoer er blevet for store. Det gavner hverken de to, der har en konflikt eller medarbejderne omkring dem. Da mennesker er sensitive individer med egoer, der gerne vil ses, høres og forstås, kan der i et team på få øjeblikke opstå rigtig mange problemer, hvoraf nogle risikerer at eskalere til konflikter.

Hvis blot to teammedlemmer hele tiden er i konflikt med hinanden, fører det naturligt til:

1) Reduceret produktivitet 

De parter som har en rolle i konflikten, vil ikke kunne arbejde effektivt. Konflikten vil tage stor plads i de involveredes tanker hele dagen, og de vil ikke kunne fokusere på det vigtige arbejde. Samtidig bliver teamet tilskuere også bragt i forlegne roller, hvor de skal vælge side eller agere neutrale. Det skuespilleri koster mentalt overskud, som kunne være blevet brugt bedre et andet sted.

2) Nedsat Arbejdsmoral

Nedsat arbejdsmoral er et stort problem, som går ud over teamets funktionalitet og evne til at levere kerneydelsen. Det er vigtigt for virksomheder at tackle nedsat arbejdsmoral, og sørge for, at medarbejdere føler sig værdsatte og engagerede i deres arbejde.

Konsekvenserne af dårlig arbejdsmoral er blandt andet:

 • Dårlig arbejdskvalitet: medarbejdernes præstation og indsats bliver påvirket negativt.
 • Øget sygefravær: medarbejdere føler sig demotiverede og overvældet af al arbejdet og melder sig syge. 
 • Dårlig samarbejde: medarbejderne samarbejder og kommunikere ikke nær så meget som før.


3) Dårlig arbejdskvalitet

Dårlig arbejdskvalitet betyder færre kunder. Med interne teamkonflikter vil der ikke kunne laves ordentlig arbejde af kvalitet, som vil medføre utilfredshed blandt kunder. Den langt største grund til at kunder forlader en virksomhed er ligegyldighed eller dårlig attitude fra de ansatte. Konfliktplagede ansatte sender ikke overskudssignaler til omgivelserne.

 

4) Skade på omdømme

Hvis teammedlemmerne altid er involveret i konflikter kan det også skade jeres omdømme. Jobansøgninger til opslåede stillinger vil gradvist svinde ind, ansatte begynde at sige op, og loyale kunder søge væk.

Det er bare nogle af de ulemper der findes, når de ansatte oplever en konfliktfyldt hverdag.


Den positive vej frem

Her i Ambitious Teams ApS har vi udarbejdet et konfliktforebyggende spil, som anviser nogle behagelige veje til konfliktløsning. Gennem læring og positiv leg skaber vi positive indgangsvinkler til teamets langvarige heling.


Dem der oftest har brug for hjælp til konfliktforebyggelse er de teammedlemmer, der ikke trives så godt på arbejdspladsen, altså typisk de personer der ikke mestrer den følelsesmæssige intelligens. For så ville de selv kunne løse småproblemer og konflikter. Mistrivslen har ofte en selvforstærkende effekt, for lige pludselig bliver det tolket, som om dem med lav følelsesmæssig intelligens selv er skabere af konflikter.


5 tips til et team med produktivt og positivt arbejdsfællesskab:

Opbyg et team med masser af venligt fællesskab, og hvor den følelsesmæssige intelligens er i højsædet.

Alle skal trives godt i teamet, før at det fungerer.

 1. Klare mål og forventninger, det er vigtigt at teamet forstår hvad de skal samarbejde om at opnå.
 2. Kommunikation, god kommunikation er afgørende for et velfungerende team, medarbejdere skal føle sig trygge nok til at tale åbent og ærligt med hinanden, og deres chef.
 3. Anerkendelse, der skal ikke være en medarbejder som bliver ignoreret, eller tilsidesat. Det er vigtigt at alle føler sig hjemme og respekteret i deres arbejdsplads.
 4. Positivitet i teamet. Der bliver smittet dårlig energi, selv bare hvis der er en der har det dårligt. Så mød ind positivt.
 5. Støtte og ledelse. Empatisk selvledelse er ofte det bedste skridt mod en heling af teamet.
Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846