Psykologisk tryghed

PSYKOLOGISK TRYGHED ER EN TEAMUDVIKLINGSWORKSHOP,

SOM BRINGER TEAMET SAMMEN OG SOM SKABER RETNING.

WORKSHOPPEN...

Teamudvikling en hel eller halv dag.

Består af en nærværende og involverende workshopdag på 4-8 timer for jeres team, hvor Ambitious Teams faciliterer dagen.

Lokation for teamudvikling.

Foregår på en lokation, der er valgt af jer, og som rummer tilstrækkeligt med plads til at teammedlemmer kan snakke fortroligt med hinanden,

Højtydende teams - analyse af egen adfærd.

Designes så jeres ønsker og strategier bliver bragt til live, samt bibringer jer vedvarende positiv effekt som følge af højere selvindsigt i teamet.

Udfordrende - Et high performing team.

Giver jer mulighed for efterfølgende selv at integrere og forankre principperne ved psykokogisk tryghed i jeres gerninger og handlinger.

Teamhjul - Ambitious Teams.

En lærerig og motiverende workshop

Workshoppen Psykologisk går i dybden med de rørelser og bevægelser, der er i teamet, og lader deltagerne selv opdage hvordan deres egne fortolkninger og perceptioner af specifikke hænder og forhold enten skaber eller nedbryder den psykologiske tryghed.

Hvilke adfærd lægger du personligt for dagen, en opførsel som andre i teamet tolker som utryghedsskabende? Vejen til at vi markant forbedrer den psykologiske tryghed i teamet går gennem personlig selvindsigt. Formår hvert enkelt teammedlem at påtage sig ansvaret for, at deres aktioner påvirker andre? Dette er nøglen til at løse teamets udfordringer med psykologisk tryghed.

På behændig og nærværende vis afdækkes potentialet for psykologisk tryghed i teamet, og deltagerne indser at de gennem autentiske relationer, sårbarhed og mod kan skabe et virkelig positivt arbejdsmiljø.

Workshoppen bringer teamet i retning af sundere effektivitet og højere trivsel. Ikke blot fordi dagen er mindeværdig, men også fordi jeres eget arbejde med skabelse af psykologisk tryghed fortsætter efter workshoppen med udvalgte boostere, der passer lige præcist til jer.

Workshoppen er involverende, nærværende og motiverende for den enkelte.

Workshopbogen Psykologisk tryghed skaber maksimal læringseffekt

Ved workshoppens begyndelse modtager alle deltager workshopbogen Psykologisk tryghed udprintet i farver og professionelt indbundet. Workshopbogen giver jer maksimalt udbytte af dagen, idet den tjener nogle helt specifikke formål for teamet.

1

Den udgør jeres garanti for, at I løbende får masser ud af investeringen, for workshopbogen understøtter direkte øvelserne i psykologisk tryghed på dagen. Måneder og år efter workshoppen vil folk stadigvæk berette om, hvad de fik ud af dagen, og de vil sige, det var her vi virkelig rykkede et niveau op.

2

Workshopbogen integrerer ligeledes organisationens store hvorfor, jeres værdier som grundlag for workshoppen. Med denne brobygning til relevansen af workshoppen motiveres den enkelte deltager til at tage ansvar for sin egen adfærd, og dyrke selvudvikling inden for rammerne af psykologisk tryghed til teamets fordel.

3

Workshopbogen i psykologisk tryghed indeholder adskillige lærerige øvelser, relevant teori, psykologiske nudges, motiverende opgaver og plads til individuel refleksion. Men bedst af alt indeholder den også letforståelige øvelser, som teamlederen efterfølgende selv kan vælge at afholde for teamet.

Workshopbogen Psykologisk tryghed er HR-afdelingens bevirker at teamet legende let kan integrere psykologisk tryghed i dagligdagen.

Psykologisk tryghed med Ambitious Teams.

Garanteret værdi og positiv effekt af workshoppen

Psykologisk tryghed


Deltagerne...

  1. Træner hvordan de helt konkret skaber psykologisk tryghed i hverdagen.
  2. Bliver bevidste om hvilke adfærdsformer der er uhensigtsmæssige i teamet.
  3. Motiveres indefra og ud til at strække sig for deres kolleger bedste.
  4. Bliver i stand til at identificere vaner og adfærd, som modvirker utryghed.
  5. Vil komme i kontakt med egne potentialer.
  6. Vil spille hinanden gode efter workshoppen, for det giver mening.

Jeg anbefaler workshoppen Psykologisk tryghed, hvis I ønsker at teamet bliver mere assertivt, proaktivt, ansvarstagende og markant bedre til at præstere godt på den lange bane.


JEG FORESLÅR DISSE BOOSTERE TIL AT FORANKRE PSYKOLOGISK TRYGHED:

Mennesket bedste ven - Psykologisk tryghed.

Egen teamudvikling:

Booster 2

Menneskets

bedste ven

Mestr din mørke side - Psykologisk tryghed.

Egen teamudvikling:

Booster 6

Mestr din

mørke side

Vær den første til at give - Psykologisk tryghed.

Egen teamudvikling:

Booster 22

Vær den første

til at give

Vores vej mod lyset - Psykologisk tryghed.

Egen teamudvikling:

Booster 27

Vores vej

mod lyset

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL WORKSHOPPEN PSYKOLOGISK TRYGHED.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER HVORDAN WORKSHOPPEN PSYKOLOGISK TRYGHED...

... bringer teamet tættere sammen på en autentisk og nærværende måde via et trygt faciliteringsrum, hvor der er noget på spil.

VISER HVORDAN DU SELV KAN MEDVIRKE TIL...

...at integrere psykologisk tryghed i det daglige på let og imødekommende vis.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE WORKSHOPS SAMMEN.

Hvis du har modet til at fortælle dine ønsker til en givende og varigt motiverende teamdag i psykologisk tryghed, så designer vi workshoppen til jeres behov - uden merpris.

Psykologisk tryghed i teamet - appetizer.

Download en appetizer til workshoppen

psykologisk tryghed i pdf for et godt beslutningsgrundlag.

Psykologisk tryghed

Begrebet "psykologisk tryghed" blev første gang anvendt af psykologen og psykoterapeuten Carl Rogers i 1950'erne, i forbindelse med hans undersøgelser af de nødvendige betingelser for at fremme en persons kreativitet. Forståelsen for begrebets oprindelse er vigtig, fordi Rogers identificerede tre betingelser, som skulle være gældende, førend en person autentisk kunne ytre, at føle sig psykologisk tryg. Disse betingelser er her oversat til handlinger, som du kan udføre:


1) Du skal acceptere personen som ubetinget værdifuld.

2) Du skal skabe et miljø, som personen ikke føler sig dømt.

3) De skal være empatisk overfor personen.

Når du indser og efterlever at hvert menneske har værdi i sig selv, så accepterer du samtidig Kants kategoriske imperativ, at dine handlinger skal være bestemt af uselviske motiver. Helt konkret sagde Kant: "Handl således, at grundlaget for din beslutning altid tillige kan gælde som princip for en almengyldig lovgivning." Oversat til nudansk, så bydes du at behandle dine kolleger som mennesker, der har egne mål, og ikke blot som brikker på dit skakbræt.

Kernen i psykologisk tryghed er netop dette, at du i dine intentioner, overbevisninger og forventninger har en engleren tilgang til andre mennesker, som intet ondt rummer. For vores hjerne er formet af at den gennem hundredtusinder år har levet i utryghed, i knaphed, og i en konstant overlevelsestilstand - i en overbevisning om at alt omkring mig vil mig til livs. Først inden for de seneste århundreder har vi bygget vindtætte huse, indlagt rindende vand og varme og sørget for adgang til mad. Vi har historisk set ikke været vant til tryghed, så derfor scanner vores hjerner i forskellig grad nærmiljøet for trusler og utryghedsskabende elementer. Det er helt naturligt.

Men nogle gange snyder vores hjerner os. Den identificerer trusler, hvor der ingen trusler er. Så for at komme psykologisk tryghed i teamet til livs, bliver vi nødt til at undersøge og italesætte vores egne perceptioner og fortolkninger. Denne proces kan være svær, for den har med selverkendelse og selvansvarlighed at gøre. Dog sørger vi for at processen også bliver fornøjelig og øjenåbnende, så udbyttet på workshoppen i overmåde grad står mål med det mod den kræver.

Workshoppen vil i høj grad styrke jeres team. I vil blive udfordret til at tænke på nye måder og arbejde sammen på en mere effektiv måde, fordi vores fundament er valid psykometri og psykologi.

Ambitious Teams' teamudviklingsworkshop vil ikke kun give jer en fantastisk oplevelse, men også værktøjerne til at opnå succes på lang sigt.

Sammen skaber vi en virkelig god dag for teamet!

DOWNLOAD 10 ØVELSER I PSYKOLOGISK TRYGHED, SÅ DU STRAKS KAN KOMME I GANG MED AT FORBEDRE TRIVSLEN I DIT TEAM.

Hæftet med de 10 øvelser i psykologisk tryghed er en gave fra Ambitious Teams.

Selvindsigt i et high performance team.
Teamet bringes tættere sammen, når de psykologiforankrede øvelser leveres.
Højtydende teams - forståelse for præstationen.
Teamet tilegner sig selv kompetencen til at medskabe psykologisk tryghed.
Højtydende teams - analyse af egen adfærd.
Teamet lærer at forholde sig til sig selv, hinanden og den fælles læringsrejse.
Udfordrende - Et high performing team.
Teamet nudges via øvelserne til større åbenhed, tolerance og indlevelse.

Ring eller skriv til Ambitious Teams hvis du ønsker den bedste og mest positive udvikling for dig selv og dine kolleger.


Læs mere om Ambitious Teams her

Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846