Det forandringsparate team

Det forandringsparate team

Det forandringsparate team fordrer, at hver person byder ind

Det forandringsparate team er en workshop, som henvender sig til teams der står overfor større forandringer. Vi tager udgangspunkt i den enkeltes perception og tolkning af forandringer, og arbejder os dybt ind i teamets selvforståelse.

Hvilke kampe skal virkelig kæmpes skulder ved skulder, og hvilke kampe skal man som team glemme på bedste vis? I enhver forandring er der noget som må efterlades, men der er ligeledes noget som venter.

I et tilpasningsdygtigt team har teammedlemmerne forstået, at visse opgaver ikke er givet på forhånd, men tillige at alle opgaver ikke er lige sjove. Når alle har det rigtige mindset i forhold til foranstående forandringer og når der er transparens på, så bliver forandringer succesfulde.

På workshoppen bearbejder vi respektfuldt de følelser, der er forbundet med at gå fra et stadie til et andet, at skifte identitet.

Workshopbogen sikrer jer en god proces

Som deltager på denne Det forandringsparate team får deltagerne en designet workshopbog, som fanger, kvalificerer og udfordrer de tanker og følelser, der er forbundet med reel forandring.

1

Workshopbogen giver den enkelte deltager mulighed for at tracke sin egen udvikling, i fuld respekt for tilblivelsen som person. Post-workshop er der mange læringer forbundet ved at forstå denne proces.

2

Workshopbogen skal således betragtes som den enkelte deltagers mulighed for at udforske sit eget potentiale og udvikling, hvad angår at være en proaktiv forandringsambassadør.

3

Workshopbogen udgør ligeledes en gave for den HR-manager og teamleder, som har til opgave at gennemføre forandringerne med succes. De vil på basis af workshopbogens øvelser og refleksioner kunne få righoldige drøftelser med teamets medlemmer. Bogen giver overblik over forandringsprocessen.

Workshopbogen er jeres garanti for at workshoppen har reel effekt.

Det forandringsparate team

Udbytte og effekt af workshoppen

Det forandringsparate team

Hvert enkelt teammedlem...

Vil være i stand til at anvende særlige kompetencer under forandringer.

Vil være bevidst om at adfærd, attitude og tale kan fremme succesen med forandringerne.

Vil være motiveret til at hjælpe de personer, som presses af forandringerne.

Vil kunne anvende psykologiske værktøjer til at komme igennem processen.

Teamet vil have vedvarende kompetencer til at komme igennem en verden i rivende udvikling.

Teamlederen fremmer forandringsparatheden i det daglige

Boostere til teamlederen

Efter workshoppen Det forandringsparate team modtager teamlederen en pakke med tematiske boostere for virkelig at forankre tilpasningsdygtigheden i teamet. Små sjove events og lette happenings i de følgende uger sikrer, at alle bliver på sporet med hensyn til deres egen læring.


  • 5 specifikke øvelser som teamlederen kan facilitere efter workshoppen. Instruktioner medfølger.


  • 5 tematiske dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.


  • 5 udfordringer der engagerer teamet til at spille hinanden gode med forankringen af de nye vaner.


  • Og meget mere!

Boostere til teamlederen - Ambitious Teams.

HR-manageren eller teamlederen spiller en essentiel rolle i afholdelsen af disse korte og energigivende boostere. Det er jeres øjeblik til at shine, og alle remedierne er givet.

Disse boostere resulterer i teamudvikling med høj effekt.

I FÅR SPECIFIKKE BOOSTERE EFTER WORKSHOPPENE,

SÅ I SELV KAN BIBEHOLDE FORANDRINGSVILJEN I JERES TEAM

Teambuildingøvelse - Booster 27.

Boosterforslag som skaber forandring i teamet

Booster 27

Vores vej mod lyset

Teambuildingøvelse - Booster 20.

Boosterforslag som skaber forandring i teamet

Booster 20

Speederen i bund

Teambuildingøvelse - Booster 7.

Boosterforslag som skaber forandring i teamet

Booster 7

Hovederne oven vande

Teambuildingøvelse - Booster 47.

Boosterforslag som skaber forandring i teamet

Booster 47

Jeg holder naturligvis med mine egne

Det forandringsparate team

"Hvorfor skal det altid være så problemfyldt, at arbejde sammen med dig?", tænke Allan, mens han langsomt fortrød at han havde meldt sig det opgaveteam, der skulle finde ud af hvordan organisationen kom bedst gennem Corona-nedlukningerne. Opgaver var der nok af, og de var aktuelle og spændende.

Men Bent ville altid bestemme og have sit fingeraftryk på alt. Sådan så Allan det i hvert fald. Lige så snart Allan kom med en idé, blev den udfordret og kritiseret af Bent, i det Allan opfattede som en tone uden empati og uden respekt. Det påvirkede Allans humør, tankegang, følelser og adfærd. Det var jo umuligt, at arbejde sammen med sådan én som dræner energien og skyder ting ned, inden de har fået lov til at leve.

Hvis Bent blot ville lade mig udfolde mine idéer, og spille med på deres perspektiver, så ville han se, at de faktisk var pænt levedygtige. At vi alle spiser frokost sammen over Teams hver fredag, samtidig med at vi kort deler, hvad vi har påskønnet i den forgangne uge, er da en meget god idé, insisterede Allan i sit inderste.

Ak, Bent havde sagt at idéen var latterlig, for ikke alle kunne samles om fredagen, da der var møder på globalt plan for flere ansatte. "Du skal tænke på et højere plan", havde Bent endog sagt irettesættende til Allan, der herefter ikke var kommet med så meget som en idé.

De havde deadline i morgen mht. præsentationen af deres køreplan for ledergruppen, og var kørt fast. Allan gad endog ikke snakke med Bent. At skabe et team som kom positivt gennem Corona-krisen, så ud til at have en svær start...

Har du en løsning på misèren?

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL HVORDAN TEAMET BLIVER MERE FORANDRINGSPARAT.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk workshop, der sikrer at I som individer og som team fremadrettet agerer på positiv forandringsparat måde.

Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846