Styrket gennem pandemien

Workshoppen Styrket gennem pandemien - Ambititious Teams.

Anvend psykologiske værktøjer til at komme styrket gennem pandemien

Lider dit team også under konsekvenserne af hjemsendelser, nedlukninger, reguleringer og diverse restriktioner implementeret for at kontrollere smittespredningen af Covid-19?

Hvis ja, så tilbyder Ambitious Teams jer en ny begyndelse, et interaktivt online webinar der tillader teamet at deler oplevelser, genopbygge relationer og finde fælles løsninger på den rigtige vej frem.

Denne online workshop lader hver deltager finde sin egen vej frem, en vej der er forankret i psykologi and filosofi. Workshoppen indeholder både forberedelse og opfølgningsarbejde, hvilket sikrer en mærkbar positiv effekt i teamet.

Workshoppen Styrket gennem pandemien er underholdende, overraskende, nærværende og fokuserende

Workshopbogen Styrket gennem pandemien sikrer maksimal effekt

Hver deltager modtager opgaver, både før og efter workshoppen. Ambitious Teams' forberedelsesopgaver samt de efterfølgende opgaver tjener til at forankre læringen fra workshoppen på let og elegant vis.

  • Forberedelsesopgaverne er din garanti for at hvert teammedlem møder engageret og parat op til workshoppen, klar til at dele. Delingen af personlige historier omkring pandemien er en del af den psykologiske base i workshoppen.

  • Postarbejdet er en gave for den teamleder eller HR-manager, som ønsker at bygge ovenpå den teambevidsthed, der skabes under online-workshoppen. 5 specifikke opgaver forankrer de vigtigste psykologisk redskaber i dagligdagen, og giver HR-manageren et meget brugbart overblik over, hvad der er på spil i teamet.

  • Teammedlemmernes indsatser er jeres garanti for at webinaret har reel effekt, ikke blot under webinaret, men også lang tid efter webinaret.

Kom styrket gennem pandemien med gamificeret best practice psykologi.

Workshopbogen Styrket gennem pandemien - Ambitious Teams.

Boostere til teamlederen

Efter webinaret modtager teamlederen en pakke med boostere for fortsat optimering af teamet.


  • 5 specifikke øvelser som køres i ugerne og månederne efter workshoppen, inklusiv instruktioner.

  • 5 dilemmaer som teamet bedes løse på egen hånd.

  • 5 udfordringer der engagerer teamet i at holde de nye positive vaner i hævd for at komme styrket gennem pandemien.

  • Og meget mere!

HR-manageren eller teamlederen spiller en aktiv rolle i forankringen af læringerne fra workshoppen.

Teamudvikling

Deltagerne bedes forud for webinaret om at redde verden fra pandemien. Kun de kan gøre det.

Herfra udfoldes der i workshoppen Styrket gennem pandien en jagt på sandhed, rigtige valg og tilblivelse. Workshoppen udfordrer på positiv vis enhver der deltager, i håbet om at de finder deres indre kerne som tilpasningsdygtige væsner.


Workshoppen er både en indre rejse, såvel som en rejse ud i fremtiden, hvor håb og forestillinger giver næring til vores forsøg på at håndtere Covid-19 konstruktivt. Webinaret har forbundet folk på tværs af planeten, og leveres oftest til internationale teams. Dette bibringer workshoppen en ganske særlig kolorit, og er et vidnesbyrd om at ingen er alene i den globale krise.


"Cor" stammer fra latin.

Det betyder både hjerte og mod, hvilket du har brug for på dette seminar.

Styrker gennem pandemien. Dit valg.

Styrket gennem pandemien.

Dit valg.

Ambitious Teams - Tom Fisker Jørgensen.

Af Tom Fisker Jørgensen

Valget

Med udbredelsen af Corona virussen har du fået en enestående mulighed, hvis omfang er svær at forstå.

Kun yderst sjældent i løbet af et menneskes levetid præsenterer der sig øjeblikke, hvor helt simple valg kan have indflydelse på hele menneskearten. Overfor Arkitekten i den anden film i Matrix-trilogien, står Neo overfor et lignende valg. Han skal vælge mellem to døre. Dør nummer et fører til Kilden og dermed også redningen af byen Zion, altså genopbygningen af menneskeheden. Dør nummer to fører tilbage til The Matrix and hans kæreste Trinity, hvilket dog også inkluderer den mulige udryddelse af menneskeracen.

Du er givet et lignende valg i dag mellem menneskeheden og din egen umiddelbare glæde. Du kan vælge at blive hjemme, og dermed bidrage til at vi som mennesker reddes. Eller du kan vælge at følge dit eget hjerte, opfyldelsen af dine egne præferencer, selvkærlighedens sti, ja, om du vil den indirekte kroning af Coronaen.

Det etiske valg

Mennesker træffer valg der er dybt rodfæstede i deres præferencer deres overbevisninger and deres tidligere erfaringer. Ofte træffer vi disse valg uden at de nogensinde når vores bevidsthed. Og når vi kommer under pres, så bliver vores valg typisk endnu mere egoistiske.

Men tiden er kommet til at vi skal foretage et bevidst valg, et håbets valg for menneskeheden. "Faith, hope, love and insight are the highest achievements of human effort." Disse ord er fra Carl Jung i "Modern Man in Search of Soul" fra 1955. Kan vi gå imod vores egne præferencer og vælge kærligheden til mennesket, og ikke blot kærligheden til et menneske. Alt er på spil i disse dage, og hver af os spiller en hovedrolle i dramaet. Du befinder dig midt i en episk film, og det er nu op til dig at handle og opfinde din rolle. Vælger du at gå mod mørket eller mod lyset?

Håbet lever

Den underfundige manuskriptforfatter til dramaet har med et ironisk tvist bragt os frem til følgende klippeafsats: hvis du fuldtud skal vælge dig selv, så skal du faktisk vælge menneskeheden. Dette er en tung byrde at bære, så lad os derfor kan vi tage en kærkommen pause for et øjeblik, hvor vi trækker vejret dybt ind.

At træffe et bevidst valg, et indsigtsfuldhedens og selvbevidsthedens valg er stort. Faktisk er det en sjælden værdifuld gave. Med Arkitektens ord kan du sagtens argumentere: "Hope, it is the quintessential human delusion; simultaneously the source of your greatest strength, and your greatest weakness." Og du vil have ret! At vi bliver hjemme bag lukkede skodder er ikke nogen garanti for, at vi vil besejre virussen. Når springet ud i det ukendte ved at blive hjemme rummer risikoen for at miste for vores arbejde, relationer, identitet og forstand, så synes en fortsættelse af vante stier at repræsentere svagt og dyrekøbt håb.

Ja, situationens enkelhed kontrasteres af valgets monumentale vigtighed. Men valget er samtidig vor tids tillidsspring. Valget rummer belønninger, som man ellers kan tør drømme om. Vælger du at gå imod dine umiddelbare præferencer, vælger du at lade være med at spise skumfidusen foran dig, så vælger du samtidig din egen guddommeliggørelse som menneske.

Styrket gennem pandemien

En af Jungs forgænger, Kierkegaard, ville have kaldt samtiden situation for et Sandhedens Øieblik. Lige nu, i disse så alvorstunge og vigtige dage i historien, kan fordres du at vælge mellem den æstetiske livsførelse, der betragter den umiddelbar nydelse som livets højeste værdi, og den etiske eksistensmodus, der vores valg er styret af hensynet til samfundet - tør jeg sige samfundssind? Det er så åbenlyst, hvad vi bør vælge, hver og én af os. "Stop nu med det der", tænker du måske. "Det hele vender jo tilbage til normalen om ikke så længe." Hvis dette er dit håb, så har du forspildt et af historiens helt store øjeblikke til at vokse som menneske, og blive noget mere end du var igår. Du kan vælge at komme styrket gennem pandemien. Det er op til dig.

Dit valg

Luk dine øjne. Altså efter at du har læst det følgende. Skab relationen i dit indre med hele menneskeheden, og afsøg din samvittighed for svar på, hvordan du for fremtiden vil handle. Du foretrækker måske sociale sammenkomster, men du kan vælge at blive hjemme. "Men jeg er jo ikke smittet, og jeg er heller ikke bange for at blive smittet." Som vi ved fra Arkitekten, så er fornægtelse den mest forudsigelige af alle menneskelige responser. Det egentlige valg består i, at vælge ikke at smitte nogen overhovedet. Deri vinder du menneskeheden. Deri vinder du dig selv.

DOWNLOAD AMBITIOUS TEAMS KATALOG OVER KONSULENTYDELSER, OG FÅ GODE IDÉER TIL HVORDAN I FÅR DET BEDSTE UD AF PANDEMIEN.

KONSULENTKATALOGET

BERETTER AT DU KAN KØBE ABONNEMENTER HOS AMBITIOUS TEAMS...

... og således få Tom Fisker Jørgensen tilknyttet som ekstern HR-Partner og Trusted Advisor. Du slipper for at betale fast løn, men har adgang til en verden af stærke løsninger og workshops inden for HR, når det passer jer.

VISER HVORDAN DU KAN STYRKE DIN HR-AFDELING ELLER...

...opbygge den fra scratch. Ambitious Teams kan sagtens klæde jer på til at få den bedst mulige start med en kompetent HR-afdeling. Ligeledes vil jeg også kunne kompetenceudvikle en eksisterende HR-afdeling, således at I bliver flyvende med jeres indsatser.

ILLUSTRERER HVORDAN VI KAN SKABE OG LEVERE FORRYGENDE PROGRAMMER SAMMEN.

I har muligheden for at blive certificeret i Ambitious Teams' workshops, så I helt på egen hånd kan levere workshops, indsatser og motivationsindspark i jeres organisation. Det er kun fantasien, der sætter grænser.

Ring eller skriv til Ambitious Teams, hvis du vil have en fantastisk workshop, der sikrer at I kommer godt i gang efter pandemien.


Læs mere om Ambitious Teams her


Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846