Højtydende teams - 5 virkefulde råd

Det højtydende teams identitet

Et højtydende team kendetegnes ved at det overgår alle rimelige forventninger, og skaber helt ekstraordinære resultater.


Men det er også en tilstand, en oplevelse og en sum af handlinger hos dem, der beskuer teamet. Naturligvis kan man godt sætte sig et højt mål i kroner og ører, og indfri det et år senere. Men et højtydende team er meget mere end en samling mennesker, der ræser mod et kvantitativt og vildt mål.


For i hvor lang tid kan man blive ved med dette? Mennesker ønsker meget mere i deres liv og virke, end at indfri mål, de endog ikke selv har sat.


Hvis man vil være en del af et højtydende team, så handler det altså også om, at hvert enkelt teammedlem skaber meningsfuldhed, en behagelig og motiverende atmosfære samt strækker sig for helheden på daglig basis. Men det kan være svært, når man samtidig skal nå det næsten urealistiske mål.


Spørgsmålet i denne dobbeltrettethed bliver derfor, om den enkelte kan se sig selv i organisationen, og organisationen i sig selv. Det vil sige, om der er overensstemmelse i de værdier, overbevisninger og formål som findes i begge entiteter.


Højtydende teams, der over tid bevarer deres effektivitet, har således et dybere fokus på kvaliteten i de processer, stemninger, udviklinger og interaktioner, der hele tiden foregår i teamet.

86% af ansatte og ledere peger på mangelfuld kommunikation og samarbejde som grunden til udebleven succes i deres organisation.

Kilde: Salesforce, 2019

75% af arbejdsgivere vurderer teamsamarbejde som "meget vigtigt"

Men det er kun 18% af de ansatte, som har mulighed for at evaluere kvaliteten af teamsamarbejde i deres årlige spørgeskemaundersøgelse. Kilde: Queens University of Charlotte, 2021.

99% foretrækker en arbejdsplads, hvor man ærligt og effektivt kan drøfte de udfordringer man identificerer

Men ikke engang 50% af de adspurgte siger samtidig, at dette er muligt i deres organisation. Kilde: ProofHub, 2020.

Hvad kendetegner et team, der kan siges at være et højtydende team?

Det er komplekst at definere specifikt, hvad der kendetegner højtydende teams. Men på basis af mine erfaringer med design og levering af teamudviklingsworkshops gennem siden 2003, følger her fem bud på hvad et højtydende team har i sin konstitution.

1

Sårbarhed og mod hos hver enkelt teammedlem

Det franske ord for hjerte "coeur" stammer etymologisk set fra det latinske "Cor". Dette fonem er ligeledes at finde i "courage", som betyder "mod". Oprindeligt er mod og hjerte altså bundet sammen betydningsmæssigt. Sårbarheden betyder, at man tør stå ved sig selv som et uperfekt menneske, der hele tiden har modet til at lære nyt. Og det er der brug for i højtydende teams. Man skal være sårbar og ydmyg nok til at erkende, at man tager fejl nogle gange, og sårbar nok til at egoet ikke vokser sig for stort.

Lakmustesten består i, hvorvidt man have teammedlemmer i et højtydende team, som ikke er modige, endsige sårbare. Nej, det kan man ikke på den lange bane, for man skal kunne give og modtage feedback, og være parat til at følge hvad andre siger. Og dette HUA - Hørt, Forstået og Accepteret - er ikke nemt, hvis man ikke er sårbar og modig.

2

Tillid og tiltro til hvert enkelt teammedlem

Som facilitator får man ofte indblik i, hvad der skader et team allermest. Og jeg støder ofte på, at når tilliden i et team er væk, så ophører den enkeltes stræk mod de fælles mål. Manglende tillid bevirker, at opgaver holdes tæt til kroppen, at essentiel kommunikation forbliver skjult, og at det gensidige stræk udebliver. Uden tillid, ingen effektivitet.

Lakmustesten består i hvorvidt man have teammedlemmer i et højtydende team, som ikke har tillid til deres teammedlemmer, eller som teammedlemmerne ikke har tillid til. Nej, det kan man ikke på den lange bane, for tilliden muliggør uddelegering af opgaver, en utrolig hastighed i samarbejdet og et psykologisk trygt arbejdsklima.

3

Fælles retning og formål for alle teammedlemmer

Arbejder teammedlemmerne i forskellige retninger, så har du en bil der både bakker og kører fremad på samme tid. Det rimer ikke just på noget højtydende. Og det oplever jeg faktisk jævnligt sker. Teammedlemmer forelsker sig deres revir og opgaver, bliver protektoriske og fokuserede på at arbejde sig i dybden med deres forehavende. Denne slags medarbejdere har enten fået for megen frihed eller for lidt rammesætning fra ledelsens side af. Teamets vision sidder ikke dybt i vedkommende, i hvert fald bliver den fortolket i egen retning.

Lakmustesten består i, hvorvidt man have teammedlemmer i et højtydende team, som grundlæggende ikke i samme retning som resten af teamet. Nej, det kan man ikke på den lange bane, for teamet vil over tid ikke flytte sig tilstrækkeligt til at være højtydende.

4

Effektiv kommunikation

Da et højtydende er en foranderlig størrelse, som hele tiden bliver nødt til at reagere på muligheder og trusler i omverdenen, er effektiv kommunikation ikke til at komme uden om. Uden kommunikation aner det enkelte teammedlem ikke, hvad der sker i teamet. Især meta-kommunikationen kendetegner det højtydende team, det vil sige evnen til at italesætte hvordan det føles i teamet lige nu. "Er vi på samme side?", "Jeg fornemmer, at vi er raget lidt uklar med hinanden, gør du også det?", "Hvad er der på spil lige nu?"


Lakmustesten består i, hvorvidt man have teammedlemmer i et højtydende team, som ikke kommunikerer effektivt, og forsøger at rense luften og udvikle teamet. Nej, det kan man ikke på den lange bane, for der vil opstå konflikter og energidræn.

5

Den dedikerede indsats

Viljen til at aldrig at stille sig tilfreds, viljen til at yde en ekstra indsats eksisterer i det højtydende team. Enkeltmedlemmer kan sagtens have dårlige dage, hvor man ikke lige rammer sit topniveau. Det er blot menneskeligt, og de andre teammedlemmer vil tilgive dette. Men i bund og grund er det konkret handling, som skiller fårene fra bukkene.

Fra skumfidustesten ved vi, at den enkeltfaktor som i allerhøjeste grad indikerer fremtidig succes er behovsudskydelse hos det enkelte menneske. Evnen til at levere en hård arbejdsindsats gennem lang tid er ligeledes uomgængelig for højtydende teams. Men det er den modne og selvbevidste arbejdsindsats vi er ude efter. Man skal vide, hvornår nok er nok.


Lakmustesten består i, hvorvidt man have teammedlemmer i et højtydende team, som yder en dedikeret indsats gennem længere tid. Nej, det kan man ikke på den lange bane, for summen af handlinger.

Der findes mange flere parametre, som gør sig gældende i højtydende teams. Men når du kigger på dit eget team i relation til disse 5 kendetegn på højtydende teams, så identificerer du måske, hvor I er stærke, og hvor I har noget at lære?

Ambitious Teams

Ambitious Teams ApS

Tom Fisker Jørgensen

Helenelyst 73

8220 Brabrand

Tlf: 0045 50699939

Mail: tjorgensen@ambitiousteams.com

www.ambitiousteams.com

CVR: 41863846